Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tutoriale:java [2016/02/23 20:53]
Andrei Roșu-Cojocaru
tutoriale:java [2017/02/20 22:42] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Kit de Dezvoltare pentru Limbajul de Programare Java (JDK) ======+====== Kit de Dezvoltare pentru Limbajul de Programare Java (JDK) ======
  
 ===== Linux ===== ===== Linux =====
- 
   * se obține arhitectura mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea (în situația în care nu este cunoscută în prealabil)\\ <​code>​   * se obține arhitectura mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea (în situația în care nu este cunoscută în prealabil)\\ <​code>​
-student@eim2016:~$ file /sbin/init+student@eim2017:~$ file /sbin/init
 </​code>​ </​code>​
   * se stabilește dacă există o versiune de Java instalată (cu ''​java -version''​) și în caz afirmativ, se dezinstalează pachetul din care face parte (folosind ''​sudo apt-get purge''​)   * se stabilește dacă există o versiune de Java instalată (cu ''​java -version''​) și în caz afirmativ, se dezinstalează pachetul din care face parte (folosind ''​sudo apt-get purge''​)
   * se creează directorul ''/​usr/​local/​java''​ în care va fi instalată versiunea curentă de Java\\ <​code>​   * se creează directorul ''/​usr/​local/​java''​ în care va fi instalată versiunea curentă de Java\\ <​code>​
-student@eim2016:~$ sudo mkdir -p /​usr/​local/​java ​+student@eim2017:~$ sudo mkdir -p /​usr/​local/​java ​
 </​code>​ </​code>​
   * se descarcă arhiva ''​tar.gz''​ conținând SDK-ul de Java corespunzător arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea de la [[http://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​downloads/​jdk8-downloads-2133151.html|Java SE Development Kit 8 Downloads]] în directorul ''/​tmp''​   * se descarcă arhiva ''​tar.gz''​ conținând SDK-ul de Java corespunzător arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea de la [[http://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​downloads/​jdk8-downloads-2133151.html|Java SE Development Kit 8 Downloads]] în directorul ''/​tmp''​
   * se dezarhivează binarele de  Java în directorul ''/​usr/​local/​java''​\\ <​code>​   * se dezarhivează binarele de  Java în directorul ''/​usr/​local/​java''​\\ <​code>​
-student@eim2016:~$ cd /​usr/​local/​java +student@eim2017:~$ cd /​usr/​local/​java 
-student@eim2016:/​usr/​local/​java$ sudo tar xvzf /tmp/jdk-8u73-linux-<​platforma>​-<​arhitectura>​.tar.gz+student@eim2017:/​usr/​local/​java$ sudo tar xvzf /tmp/jdk-8u121-linux-<​platforma>​-<​arhitectura>​.tar.gz
 </​code>​ unde: </​code>​ unde:
     * ''​platforma''​ poate avea valorile:     * ''​platforma''​ poate avea valorile:
Line 25: Line 24:
       * ''​sparcv9''​ - arhitecturi SPARC       * ''​sparcv9''​ - arhitecturi SPARC
   * se sterge arhiva al carui continut a fost deja despachetat <​code>​   * se sterge arhiva al carui continut a fost deja despachetat <​code>​
-student@eim2016:~$ rm -f /tmp/jdk-8u73-linux-<​platforma>​-<​arhitectura>​.tar.gz+student@eim2017:~$ rm -f /tmp/jdk-8u121-linux-<​platforma>​-<​arhitectura>​.tar.gz
 </​code>​ </​code>​
   * se definește variabila de sistem ''​JAVA_HOME''​ prin editarea fișierului ''/​etc/​profile''​ (se poate folosi orice editor de text, precum ''​vi''​ sau ''​nano''​)\\ <​code>​   * se definește variabila de sistem ''​JAVA_HOME''​ prin editarea fișierului ''/​etc/​profile''​ (se poate folosi orice editor de text, precum ''​vi''​ sau ''​nano''​)\\ <​code>​
-student@eim2016:~$ sudo gedit /​etc/​profile+student@eim2017:~$ sudo gedit /​etc/​profile
 </​code>​ <file txt /​etc/​profile>​ </​code>​ <file txt /​etc/​profile>​
 # ... # ...
  
-JAVA_HOME=/​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_73+JAVA_HOME=/​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_121
 PATH=$PATH:​$JAVA_HOME/​bin PATH=$PATH:​$JAVA_HOME/​bin
 export JAVA_HOME export JAVA_HOME
Line 40: Line 39:
 </​file>​ </​file>​
   * se indică sistemului de operare locația la care se găsește instalată Java\\ <​code>​   * se indică sistemului de operare locația la care se găsește instalată Java\\ <​code>​
-student@eim2016:~$ sudo update-alternatives --install "/​usr/​bin/​java"​ "​java"​ "/​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_73/​bin/​java"​ 1  +student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --install "/​usr/​bin/​java"​ "​java"​ "/​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_121/​bin/​java"​ 1  
-student@eim2016:~$ sudo update-alternatives --install "/​usr/​bin/​javac"​ "​javac"​ "/​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_73/​bin/​javac"​ 1  +student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --install "/​usr/​bin/​javac"​ "​javac"​ "/​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_121/​bin/​javac"​ 1  
-student@eim2016:~$ sudo update-alternatives --install "/​usr/​bin/​javaws"​ "​javaws"​ "/​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_73/​bin/​javaws"​ 1 +student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --install "/​usr/​bin/​javaws"​ "​javaws"​ "/​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_121/​bin/​javaws"​ 1 
 </​code>​ </​code>​
   * se indică sistemului de operare faptul că versiunea instalată de Java este cea implicită\\ <​code>​   * se indică sistemului de operare faptul că versiunea instalată de Java este cea implicită\\ <​code>​
-student@eim2016:~$ sudo update-alternatives --set java /​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_73/bin/java  +student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --set java /​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_121/bin/java  
-student@eim2016:~$ sudo update-alternatives --set javac /​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_73/bin/javac  +student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --set javac /​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_121/bin/javac  
-student@eim2016:~$ sudo update-alternatives --set javaws /​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_73/​bin/​javaws ​+student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --set javaws /​usr/​local/​java/​jdk1.8.0_121/​bin/​javaws ​
 </​code>​ </​code>​
   * se încarcă fișierul ''/​etc/​profile''​ ce conține variabilele de sistem globale\\ <​code>​   * se încarcă fișierul ''/​etc/​profile''​ ce conține variabilele de sistem globale\\ <​code>​
-student@eim2016:~$ . /​etc/​profile+student@eim2017:~$ . /​etc/​profile
 </​code>​ </​code>​
 <note important>​Încărcarea variabilelor de sistem globale din fișierul ''/​etc/​profile''​ se va face numai după repornirea sistemului de operare.</​note>​ <note important>​Încărcarea variabilelor de sistem globale din fișierul ''/​etc/​profile''​ se va face numai după repornirea sistemului de operare.</​note>​
  
 ===== Windows ===== ===== Windows =====
- 
   * se descarcă executabilul conținând SDK-ul de Java, corespunzător arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea de la [[http://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​downloads/​jdk8-downloads-2133151.html|Java SE Development Kit 8 Downloads]]   * se descarcă executabilul conținând SDK-ul de Java, corespunzător arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea de la [[http://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​downloads/​jdk8-downloads-2133151.html|Java SE Development Kit 8 Downloads]]
   * se instalează SDK-ul de Java folosind executabilul descărcat   * se instalează SDK-ul de Java folosind executabilul descărcat
 +
 +===== MAC OS X =====
 +  * se descarcă fișierul .dmg conținând SDK-ul de Java, corespunzător arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea de la [[http://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​downloads/​jdk8-downloads-2133151.html|Java SE Development Kit 8 Downloads]]
 +  * se montează SDK-ul de Java și se instalează
tutoriale/java.txt · Last modified: 2017/02/20 22:42 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0