Kit de Dezvoltare pentru Limbajul de Programare Java (JDK)

Linux

 • se obține arhitectura mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea (în situația în care nu este cunoscută în prealabil)
  student@eim2017:~$ file /sbin/init
 • se stabilește dacă există o versiune de Java instalată (cu java -version) și în caz afirmativ, se dezinstalează pachetul din care face parte (folosind sudo apt-get purge)
 • se creează directorul /usr/local/java în care va fi instalată versiunea curentă de Java
  student@eim2017:~$ sudo mkdir -p /usr/local/java 
 • se descarcă arhiva tar.gz conținând SDK-ul de Java corespunzător arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea de la Java SE Development Kit 8 Downloads în directorul /tmp
 • se dezarhivează binarele de Java în directorul /usr/local/java
  student@eim2017:~$ cd /usr/local/java
  student@eim2017:/usr/local/java$ sudo tar xvzf /tmp/jdk-8u121-linux-<platforma>-<arhitectura>.tar.gz

  unde:

  • platforma poate avea valorile:
   • linux - sisteme de operare Linux
   • macosx - sistemul de operare Mac OS X (doar versiuni pe 64 de biți)
   • solaris - sisteme de operare Solaris
   • windows - sisteme de operare Windows
  • arhitectura poate avea valorile:
   • i586 - arhitecturi pe 32 de biți
   • x64 - arhitecturi pe 64 de biți
   • sparcv9 - arhitecturi SPARC
 • se sterge arhiva al carui continut a fost deja despachetat
  student@eim2017:~$ rm -f /tmp/jdk-8u121-linux-<platforma>-<arhitectura>.tar.gz
 • se definește variabila de sistem JAVA_HOME prin editarea fișierului /etc/profile (se poate folosi orice editor de text, precum vi sau nano)
  student@eim2017:~$ sudo gedit /etc/profile
  /etc/profile
  # ...
   
  JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_121
  PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  export JAVA_HOME
  export PATH
   
  # ...
 • se indică sistemului de operare locația la care se găsește instalată Java
  student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.8.0_121/bin/java" 1 
  student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk1.8.0_121/bin/javac" 1 
  student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jdk1.8.0_121/bin/javaws" 1 
 • se indică sistemului de operare faptul că versiunea instalată de Java este cea implicită
  student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.8.0_121/bin/java 
  student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --set javac /usr/local/java/jdk1.8.0_121/bin/javac 
  student@eim2017:~$ sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk1.8.0_121/bin/javaws 
 • se încarcă fișierul /etc/profile ce conține variabilele de sistem globale
  student@eim2017:~$ . /etc/profile
Încărcarea variabilelor de sistem globale din fișierul /etc/profile se va face numai după repornirea sistemului de operare.

Windows

 • se descarcă executabilul conținând SDK-ul de Java, corespunzător arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea de la Java SE Development Kit 8 Downloads
 • se instalează SDK-ul de Java folosind executabilul descărcat

MAC OS X

 • se descarcă fișierul .dmg conținând SDK-ul de Java, corespunzător arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea de la Java SE Development Kit 8 Downloads
 • se montează SDK-ul de Java și se instalează
tutoriale/java.txt · Last modified: 2017/02/20 22:42 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0