Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tutoriale:google_play_services [2016/05/03 23:44]
Andrei Roșu-Cojocaru
tutoriale:google_play_services [2017/02/20 20:55] (current)
Line 5: Line 5:
 În situația în care trebuie utilizate funcționalități accesibile prin intermediul //Google Play Services// sau în cazul în care trebuie descărcate aplicații din Play Store, vor trebui instalate manual //ARM Transalation//​ și //Google Apps for Android// întrucât suportul pentru acestea nu mai este asigurat începând cu versiunea 2.0 a emulatorului Genymotion. În situația în care trebuie utilizate funcționalități accesibile prin intermediul //Google Play Services// sau în cazul în care trebuie descărcate aplicații din Play Store, vor trebui instalate manual //ARM Transalation//​ și //Google Apps for Android// întrucât suportul pentru acestea nu mai este asigurat începând cu versiunea 2.0 a emulatorului Genymotion.
   * în //​Settings//​ → //ADB// → //ADB Tool Connection Settings// se indică locația unde se găsește instalat SDK-ul de Android\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​01google_play_services.png?​nolink&​400 }}   * în //​Settings//​ → //ADB// → //ADB Tool Connection Settings// se indică locația unde se găsește instalat SDK-ul de Android\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​01google_play_services.png?​nolink&​400 }}
-  * se instalează [[http://​eim2016.andreirosucojocaru.ro/​genymotion_ARM_translation_1.1.zip|ARM Translation 1.1]] printr-o operație de tip drag-and-drop în ecranul principal al emulatorului+  * se instalează [[http://​eim2016.andreirosucojocaru.ro/resources/​genymotion_ARM_translation_1.1.zip|ARM Translation 1.1]] printr-o operație de tip drag-and-drop în ecranul principal al emulatorului
     * se afișează o fereastră de dialog ce va conține mesajul //File transfer in progress...//​\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​02google_play_services.png?​nolink }}     * se afișează o fereastră de dialog ce va conține mesajul //File transfer in progress...//​\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​02google_play_services.png?​nolink }}
     * odată realizat transferul, se afișează o fereastră de dialog prin care utilizatorul este atenționat de faptul că arhiva ar putea corupe dispozitivul virtual, solicitându-i-se acordul pentru a continua instalarea\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​03google_play_services.png?​nolink }}     * odată realizat transferul, se afișează o fereastră de dialog prin care utilizatorul este atenționat de faptul că arhiva ar putea corupe dispozitivul virtual, solicitându-i-se acordul pentru a continua instalarea\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​03google_play_services.png?​nolink }}
Line 17: Line 17:
     * [[http://​eim2016.andreirosucojocaru.ro/​resources/​genymotion_4.1.zip|Google Apps for Android 4.1]]     * [[http://​eim2016.andreirosucojocaru.ro/​resources/​genymotion_4.1.zip|Google Apps for Android 4.1]]
   * indiferent de rezultat, se repornește emulatorul prin comanda\\ <​code>​student@eim2016:/​opt/​android-sdk-linux/​platform-tools$ ./adb -s 192.168.56.101:​5555 reboot</​code>​ (respectiv ''​adb reboot''​)   * indiferent de rezultat, se repornește emulatorul prin comanda\\ <​code>​student@eim2016:/​opt/​android-sdk-linux/​platform-tools$ ./adb -s 192.168.56.101:​5555 reboot</​code>​ (respectiv ''​adb reboot''​)
-  * este posibil ca procesul corespunzător Google Apps să fie oprit din cauza generării unor erori, acestea fiind afișate prin intermediul unor ferestre de dialog; astfel de erori pot fi ignorate\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​07google_play_services.png?​nolink }} +  * este posibil ca procesul corespunzător Google Apps să fie oprit din cauza generării unor erori, acestea fiind afișate prin intermediul unor ferestre de dialog; astfel de erori pot fi ignorate\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​07google_play_services.png?​nolink&​400 ​}} 
-  * se asociază datele unui cont Google (nume de utilizator, parola) din //​Settings//​ → //​Accounts//,​ selectându-se opțiunea //Add account//\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​08google_play_services.png?​nolink }}\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​09google_play_services.png?​nolink }}\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​10google_play_services.png?​nolink }}\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​11google_play_services.png?​nolink }}\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​12google_play_services.png?​nolink }}\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​13google_play_services.png?​nolink }}  +  * se asociază datele unui cont Google (nume de utilizator, parola) din //​Settings//​ → //​Accounts//,​ selectându-se opțiunea //Add account//\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​08google_play_services.png?​nolink&​400 ​}}\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​09google_play_services.png?​nolink&​400 ​}}\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​10google_play_services.png?​nolink&​400 ​}}\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​11google_play_services.png?​nolink&​400 ​}}\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​12google_play_services.png?​nolink&​400 ​}}\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​13google_play_services.png?​nolink&​400 ​}}  
-  * se actualizează //Play Store// prin accesarea opțiunii //​Settings//​ de mai multe ori (procesul de actualizare va fi pornit în fundal, în mod automat)\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​14google_play_services.png?​nolink }}+  * se actualizează //Play Store// prin accesarea opțiunii //​Settings//​ de mai multe ori (procesul de actualizare va fi pornit în fundal, în mod automat)\\ {{ :​tutoriale:​google_play_services:​14google_play_services.png?​nolink&​400 ​}}
  
 ===== Resurse Utile ===== ===== Resurse Utile =====
 [[http://​androidadvance.com/​blog/​genymotion-2-6-0-with-android-4-4-5-1-6-0-with-google-apps/​|Genymotion 2.6.0 with Android 4.4, 5.1, 6.0 with Google Apps]]\\ ​ [[http://​androidadvance.com/​blog/​genymotion-2-6-0-with-android-4-4-5-1-6-0-with-google-apps/​|Genymotion 2.6.0 with Android 4.4, 5.1, 6.0 with Google Apps]]\\ ​
 [[https://​github.com/​codepath/​android_guides/​wiki/​Genymotion-2.0-Emulators-with-Google-Play-support|Genymotion 2.0 Emulators with Google Play Support]] [[https://​github.com/​codepath/​android_guides/​wiki/​Genymotion-2.0-Emulators-with-Google-Play-support|Genymotion 2.0 Emulators with Google Play Support]]
tutoriale/google_play_services.1462308249.txt.gz · Last modified: 2017/02/20 20:44 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0