Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tutoriale:git [2016/02/26 00:49]
Andrei Roșu-Cojocaru [Crearea unui cont Github]
tutoriale:git [2017/02/20 20:55] (current)
Line 19: Line 19:
  
 ===== Crearea unui cont Github ===== ===== Crearea unui cont Github =====
-**1**. se accesează [[http://​www.github.com|GitHub]] și se apasă butonul //Sign up for GitHub// completându-se informații precum numele de utilizator, adresa de poștă electronică și parola\\ {{ :​tutoriale:​git:​github01.png?​nolink }}+**1**. se accesează [[http://​www.github.com|GitHub]] și se apasă butonul //Sign up for GitHub// completându-se informații precum numele de utilizator, adresa de poștă electronică și parola\\ {{ :​tutoriale:​git:​github01.png?​nolink&​700 ​}}
 **2**. se alege planul tarifar implicit, gratuit, care nu oferă posibilitatea de creare de directoare private\\ {{ :​tutoriale:​git:​github02.png?​nolink }} **2**. se alege planul tarifar implicit, gratuit, care nu oferă posibilitatea de creare de directoare private\\ {{ :​tutoriale:​git:​github02.png?​nolink }}
 **3**. în panoul de administrare pot fi accesate mai multe legături către tutoriale pentru familiarizarea cu mediul GitHub; prin apăsarea butonului //New Repository//​ se poate crea o zonă de lucru corespunzătoare unui proiect\\ {{ :​tutoriale:​git:​github03.png?​nolink }} **3**. în panoul de administrare pot fi accesate mai multe legături către tutoriale pentru familiarizarea cu mediul GitHub; prin apăsarea butonului //New Repository//​ se poate crea o zonă de lucru corespunzătoare unui proiect\\ {{ :​tutoriale:​git:​github03.png?​nolink }}
tutoriale/git.txt · Last modified: 2017/02/20 20:55 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0