Genymotion

O versiune gratuită pentru emulatorul Genymotion poate fi descărcată de pe http://www.genymotion.com după ce se creează un cont. Alternativ, executabilele pot fi descărcate de la următoarele locații:

 • Linux
  student@eim2017:~$ cd /opt
  student@eim2017:/opt$ sudo wget http://eim2017.andreirosucojocaru.ro/resources/genymotion-2.8.1-<platforma>.<extensie>

  unde platforma are valoarea _x64 - arhitecturi pe 64 de biți, iar extensie are valoarea

  • bin - pentru Linux
  • dmg - pentru MacOSX
 • Windows

Emulatorul Genymotion are nevoie de o mașină virtuală în contextul căreia să ruleze.

 • Linux
  student@eim2017:~$ sudo apt-get install openbox virtualbox
 • Windows - se poate folosi executabilul integrat cu VirtualBox sau acesta poate fi instalat separat de la https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads.

Se instalează emulatorul Genymotion pornind de la executabilele descărcate.

 • Linux
  student@eim2017:/opt$ sudo chmod +x genymotion-2.8.1-<platforma>.bin
  student@eim2017:/opt$ sudo ./genymotion-2.8.1-<platforma>.bin
  student@eim2017:/opt$ sudo rm -f genymotion-2.8.1-<platforma>.bin
 • Windows - se rulează fișierul .exe în cauză

Plugin pentru Medii de Execuție Integrate (IDE)

Eclipse

 • Se pornește Eclipse Mars 1 (4.5.1):
  • Linux /opt/eclipse/eclipse
  • Windows - se apelează executabilul eclipse.exe din directorul în care s-a realizat instalarea
 • Se instalează plugin-ul Genymotion pentru Eclipse Mars 1

 • se apasă butonul Add… și în câmpul Name se specifică o denumire sugestivă (spre exemplu, Genymotion Plugin); se apasă butonul OK

 • se selectează Genymobile; se apasă butonul Next

 • se vor afișa detaliile pentru instalare; se apasă butonul Next

 • se acceptă termenii și condițiile pentru licențierea conținutului; se apasă butonul Finish

 • se confirmă instalarea de programe care au conținut nesemnat

 • se repornește Eclipse Mars 1 (4.5.1)

 • se specifică locația la care este instalat emulatorul Genymotion WindowPreferencesGenymobileGenymotion, completându-se câmpul Genymotion directory


 • fereastra de gestiune a dispozitivelor mobile virtuale Genymotion se deschide folosind pictograma corespunzătoare din Toolbar sau apăsând Ctrl+6.

Android Studio

 • Se pornește Android Studio 2.3.0:
  • Linux sudo /opt/android-studio/bin/studio.sh
  • Windows - se apelează executabilul studio.exe din directorul în care s-a realizat instalarea
 • Se instalează plugin-ul Genymotion pentru Android Studio
  • FileSettings

 • în fereastra Settings, se accesează opțiunea Plugins; se apasă butonul Browse repositories…

 • în fereastra Browse Repositories… se selectează intrarea Genymotion (aceasta poate fi și căutată, astfel încât identificarea să se realizeze mai facil); se apasă butonul Install plugin

 • se confirmă descărcarea și instalarea plugin-ului Genymotion

 • încărcarea propriu-zisă a plugin-ului Genymotion va fi realizată după repornirea mediului integrat de dezvoltare Android Studio

 • accesarea plugin-ului Genymotion poate fi realizată din bara de unele, cu condiția ca aceasta să fie vizibilă (conform configurării din ViewToolbar)


 • trebuie precizată și locația în care este instalat emulatorul Genymotion (/opt/genymobile/genymotion):


Configurare Dispozitiv Virtual

Se lansează în execuție Genymotion.

 • Linux - /opt/genymotion/genymotion
În situația în care este generată o eroare legată de versiunea bibliotecii lib32z1, este necesar ca aceasta să fie instalată din altă sursă.

Se modifică fișierul care conține lista locațiilor de la care pot fi descărcate pachetele (/etc/apt/sources.list), specificându-se o nouă sursă:

student@eim2017:~$ sudo gedit /etc/apt/sources.list
/etc/apt/sources.list
# ...
deb http://ftp.ro.debian.org/debian jessie main 
# ...

Se actualizează baza de date cu locațiile de la care pot fi descărcate pachetele.

student@eim2017:~$ sudo apt-get update

Se instalează pachetul lib32z1.

student@eim2017:~$ sudo apt-get install lib32z1
 • Windows - se rulează fișierul genymotion.exe din directorul de instalare al emulatorului.

Inițial, se solicită descarcarea unei imagini corespunzătoare pentru un dispozitiv mobil virtual.

Imaginea pentru dispozitivul mobil virtual trebuie descărcată doar o singură dată.
 • Se apasă butonul Add (+)
 • Se realizează procesul de autentificare prin furnizarea numelui de utilizator și a parolei, prin accesarea butonului Sign in

Autentificarea se face cu numele de utilizator pdsd și parola pdsd.
 • Se caută dispozitive mobile virtuale în funcție de versiunea de Android (4.1.1) și se selectează pentru instalare Nexus S - 4.1.1 - API 16 - 480×800; se apasă butonul Next

 • Se afișează detaliile dispozitivului mobil care se dorește a fi instalat pentru care se poate indica și o denumire sugestivă; se apasă butonul Next
 • După ce s-a realizat instalarea, se apasă butonul Finish.
 • Pornirea unui dispozitiv mobil virtual se face apăsând butonul Play.

tutoriale/genymotion.txt · Last modified: 2017/03/03 02:52 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0