Laborator 10. Utilizarea Serviciilor de Localizare

Datele cu privire la localizare îmbunătățesc experiența utilizatorului, întrucât unele informații furnizate de aplicații pot fi contextualizate în funcție de regiunea în care acesta se găsește în mod curent. O astfel de oportunitate poate fi exploatată cu atât mai mult în cadrul dispozitivelor mobile, care dispun de componente specializate pentru determinarea automată a poziției geografice curente (senzor pentru GPS, folosirea informațiilor furnizate de celula de telefonie mobilă).

În cadrul SDK-ului Android, sunt implementate API-uri pentru proiectarea și dezvoltarea unor aplicații care pun la dispoziția utilizatorilor informații cu privire la locația în care se află, disponibile prin intermediul unor metode, fără a fi necesară interacțiunea propriu-zisă cu componentele responsabile cu determinarea acestor date. Totodată, există posibilitatea de a identifica punctele de interes care se găsesc în proximitatea utilizatorului, la un moment dat de timp.

Astfel, funcționalitățile oferite pentru dezvoltatori sunt:

 1. furnizarea de servicii integrate pentru localizare, având următoarele caracteristici: nivelul de detaliu este determinat în funcție de specificațiile utilizatorului (precizie înaltă sau consum scăzut de energie), disponibilitate imediată a celei mai recente locații disponibile, optimizarea nivelului de utilizare al bateriei, luându-se în considerare solicitările existente raportat la senzorii care pot fi utilizați, flexibilitatea în gama de servicii oferite (utilizarea în interfața grafică a aplicației, cu un nivel de detaliu ridicat sau folosirea de către servicii, cu un nivel de detaliu scăzut);
 2. oferirea unei liste cu punctele de interes din proximitate, raportat la un anumit domeniu (locații turistice, tipuri de organizații), acestea putând fi marcate cu ajutorul unor controale grafice dedicate; pentru fiecare punct de interes pot fi obținute informații suplimentare (descrieri, conținut multimedia), acestea putând fi furnizate și de utilizator, fiind stocate ulterior într-o bază de date Google; se poate determina astfel și locația curentă împreună cu alte repere din zonă; denumirile specifice ale locurilor respective precum și adresele corespunzătoare pot fi completate facil prin indicarea unor sugestii ce conțin variantele disponibile;
 3. transmiterea de notificări legate de restricția zonală (eng. geofencing), prin indicarea unor coordonate aflate în proximitate anumitor locații: pot fi gestionate mai multe arealuri geografice de acet tip concomitent, fără a avea un impact semnificativ asupra consumului de energie (actualizările cu privire la locația curentă sunt realizate în funcție de distanța față de zona marcată precum și de tipul de activitate - staționar sau în mișcare: mers, alergat, în vehicul, cu bicicleta); sunt oferite informații atât cu privire la intrarea în arealul geografic cât și cu privire la ieșirea din acesta;
 4. determinarea activității pe care utilizatorul o desfășoară în mod curent (staționar sau în mișcare: mers, alergat, în vehicul, cu bicicleta), fără un consum de baterie important (folosind senzori de putere mică); o astfel de funcționalitate este foarte utilă în contextul integrării cu aplicațiile care necesită actualizări cu privire la locația curentă, frecvența cu care sunt solicitate acest set de date fiind determinată de tipul de activitate aflat în desfășurare.
Este recomandat ca informațiile legate de localizarea dispozitivului mobil să se realizeze folosind API-ul pus la dispoziție de Google Play Services, în detrimentul mecanismelor precedente pentru localizare (disponibile în pachetul android.location).

Configurare

1. În cadrul Consolei Google API, se activează API-ul Google Maps Android API, generându-se totodată și o cheie Android prin care aplicația care rulează pe dispozitivul mobil va putea să acceseze o astfel de funcționalitate.

Trebuie să fiți autentificați folosind numele de utilizator și parola contului Google, altfel va trebui să vă creați un astfel de cont.
În situația în care nu a fost creat un proiect Google API în prealabil, trebuie realizat acest lucru, prin selectarea opțiunii Create Project… din meniul Select a Project.

Pentru fiecare proiect trebuie să se precizeze următorii parametri:

 • denumirea (se generează în mod automat un identificator pentru proiect);
 • locația în care este găzduit motorul de aplicații;
 • acordul pentru transmiterea de mesaje electronice cu privire la actualizări despre funcționalități, sugestii de performanță, sondaje în vederea precizării de opinii despre serviciile oferite, oferte speciale;
 • acordul pentru folosirea serviciilor și a API-urilor asociate în acord cu termenii și condițiile specifice.

În cazul în care există un singur proiect, acesta este selectat în mod implicit.

 • În secțiunea API ManagerOverview, în categoria Google Maps APIs, se accesează opțiunea Google Maps Android API, activându-se acest serviciu.

Acest API nu va putea fi însă utilizat în situația în care nu sunt create credențialele (o cheie pentru API), necesare pentru a putea accesa orice serviciu Google.

 • Credențialele pot fi obținute:
  • prin accesarea butonului Go to Credentials, care implică următoarele etape:
   1. indicarea tipului de API folosit (în cazul de față Google Maps Android API) și a locației din care va fi accesat API-ul (în cazul de față Android), pentru a se identifica tipul de cheie care va fi generată

   2. specificarea unei denumiri asociate cheii pentru API;

   se va indica și comanda care va trebui rulată pentru generarea cheii respective; folosind utilitarul Java keytool, se generează semnătura digitală a mașinii de pe care se va dezvolta aplicația Android (pentru a putea utiliza acest utilitar, calea căte Java trebuie să se găsească în variabila de mediu $PATH, respectiv %PATH).
   Linux
   student@eim2016:~$ export PATH=$PATH:/usr/local/java/jdk1.8.0_92/bin
   student@eim2016:~$ keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android


   Windows

   C:\Users\Student> set PATH=%PATH%;C:\Program Files\Java\jdk_1.8.0_92\bin
   C:\Users\Student> keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%\.android\debug.keystore" -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android


   Vor fi furnizate mai multe tipuri de amprente digitale, pentru cheia publică de tip Android fiind necesară cea de tip SHA-1

   Alias name: androiddebugkey
   Creation date: Mar 5, 2015
   Entry type: PrivateKeyEntry
   Certificate chain length: 1
   Certificate[1]:
   Owner: CN=Android Debug, O=Android, C=US
   Issuer: CN=Android Debug, O=Android, C=US
   Serial number: 4a38a96a
   Valid from: Thu Mar 05 13:17:44 EET 2015 until: Sat Feb 25 13:17:44 EET 2045
   Certificate fingerprints:
        MD5: FC:1F:95:45:78:ED:50:C6:EE:8E:02:0A:3D:A5:80:D3
        SHA1: C7:02:98:BB:AD:1C:6E:D1:3A:35:50:8B:88:78:B6:D3:B7:9F:66:C0
        SHA256: B3:D9:98:33:92:71:2D:CE:65:19:89:73:2A:64:3C:97:B9:37:A1:93:8C:
   50:4F:E1:13:C4:21:C7:08:94:AC:A5
        Signature algorithm name: SHA256withRSA
        Version: 3
   
   Extensions:
   
   #1: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
   SubjectKeyIdentifier [
   KeyIdentifier [
   0000: 99 78 63 24 A0 64 DF A8  67 45 8E 82 C6 8E 53 D1 .xc$.d..gE....S.
   0010: B8 C1 89 75                    ...u
   ]
   ]


   se accesează butonul Add package name and fingerprint pentru a se specifica denumirea pachetului corespunzător aplicației Android care va accesa API-ul respectiv și certificatul SHA-1

   3. se vizualizează cheia pentru API generată care poate fi utilizată pentru accesarea serviciilor Google

   În secțiunea Credentials pot fi vizualizate cheile pentru API generate anterior

  • în secțiunea Credentials, prin accesarea opțiunii Create credentials din care este selectat tipul de cheie necesar (în cazul de față API key); dacă nu se cunoaște tipul de cheie necesar, se poate selecta valoarea Help me choose

   se indică tipul de cheie necesar, în funcție de locația pe care se găsește aplicația din care va fi accesat API-ul (în cazul de față Android key)

2. Pe dispozitivul mobil (fizic sau virtual) pe care se va rula aplicația care accesează serviciul de localizare, trebuie să se găsească cea mai recentă versiune de Google Play Services, asociindu-se totodată contul de utilizator Google pentru care s-a generat cheia publică.

3. Se instalează SDK-ul Google Play Services, necesar accesării serviciului de localizare prin intermediul unei aplicații Android.

 • Linux
  student@eim2016:~$ cd /opt/android-sdk-linux/tools
  student@eim2016:/opt/android-sdk-linux/tools$ sudo ./android
 • Windows - se deschide un terminal cu drepturi de administrator
  C:\Users\Student> cd "..\..\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools"
  C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools>android.bat

Astfel, se instalează următoarele pachete:

 • din secțiunea Android 4.1.2 (API 16), pachetul Google APIs;
 • din secțiunea Extras, pachetul Google Play Services.

Biblioteca pentru accesarea funcționalității oferite de serviciul de localizare se găsește la <android-sdk>/extras/google/google_play_services/libproject/google-play-services_lib.

În mediul integrat de dezvoltare Eclipse, se realizează o referință către biblioteca Google Play Services, astfel descărcată.

 • se accesează FileImportAndroidExisting Android Code Into Workspace

 • se indică locația unde se găsește instalată biblioteca Google Play Services, creându-se o copie a acestuia în spațiul de lucru (se bifează opțiunea Copy projects into workspace)

4. În mediul integrat de dezvoltare preferat (Android Studio sau Eclipse), se creează un proiect corespunzător unei aplicații Android, având următoarele proprietăți:

 • denumirea pachetului care identifică aplicația Android în mod unic trebuie să fie aceeași cu cea precizată în momentul în care a fost generată cheia publică;
 • pentru Android Studio, trebuie ca în fișierul build.gradle să se specifice dependința către biblioteca Google Play Services (com.google.android.gms:play-services), în secțiunea dependencies:
  ...
  dependencies {
   ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services:8.4.0'
  }
 • pentru Eclipse, trebuie să existe o referință către biblioteca Google Play Services (click dreapta pe denumirea proiectului în Package ExplorerProperties), se accesează opțiunea Android și se specifică referința către aceasta respectivă în secțiunea Library (accesând butonul Add)

 • în fișierul AndroidManifest.xml
  • se indică permisiunile necesare:
   <uses-permission
    android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
   <uses-permission
    android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />  
   <uses-permission
    android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
   <uses-permission
    android:name="android.permission.INTERNET" />
   <uses-permission
    android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" />
   <uses-permission
    android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
   • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION - obține locația utilizatorului folosind informațiile preluate prin rețele fără fir și datele corespunzătoare celulei în care se găsește dispozitivul mobil;
   • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION - procură locația utilizatorului prin intermediul coordonatelor obținute de la sistemul de poziționare (GPS - eng. Global Positioning System);
   • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE - verifică starea conectivității în rețea, astfel încât să se determine dacă este posibil ca datele să fie descărcate sau nu;
   • android.permission.INTERNET - determină starea conectivității la Internet;
   • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES - preia informațiile puse la dispoziție prin intermediul Google Play Services;
   • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE - utilizează un spațiu de stocare pentru informațiile legate de hărți;
  • pentru redarea hărților, precum și pentru operațiile de tip zoom, este necesară folosirea bibliotecii OpenGL
   <uses-feature
    android:glEsVersion="0x00020000"
    android:required="true" /> 
  • în secțiunea <application> … </application> se indică:
   • cheia publică utilizată pentru accesarea funcționalității legată de serviciile de localizare
    <metadata
     android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"
     android:value="AIzaSyACwBefUuAjtvG3Xi8kOD97Nrrzb2b1FrM" />
   • versiunea folosită pentru biblioteca Google Play Services (preluată din cadrul proiectului referit)
    <metadata
     android:name="com.google.android.gms.version"
     android:value="@integer/google_play_services_version" />
  • pentru a se asigura faptul că funcționalitatea nu va putea fi accesată decât prin intermediul aplicației Android, se va defini o permisiune, definindu-se o protecție la nivel de semnătură:
   <permission
    android:name="ro.pub.cs.systems.eim.lab10.googlemaps.permission.MAPS_RECEIVE"
    android:protectionLevel="signature" />
   <uses-permission
    android:name="ro.pub.cs.systems.eim.lab10.googlemaps.permission.MAPS_RECEIVE" />
 • se precizează regulile pentru obfuscatorul Proguard (în fișierul proguard-project.txt din rădăcina proiectului), astfel încât acesta să nu elimine clasele necesare:
  -keep class * extends java.util.ListResourceBundle {
   protected Object[][] getContents();
  }
  -keep public class com.google.android.gms.common.internal.safeparcel.SafeParcelable {
   public static final *** NULL;
  }
  -keepnames @com.google.android.gms.common.annotation.KeepName class *
  -keepclassmembernames class * {
   @com.google.android.gms.common.annotation.KeepName *;
  }
  -keepnames class * implements android.os.Parcelable {
   public static final ** CREATOR;
  }
Pentru rularea proiectului Eclipse (construirea pachetului .apk) este necesară mai multă memorie ce trebuie alocată mașinii virtuale Java (datorate referinței către biblioteca Google Play Services), aceasta realizându-se prin intermediul valorilor furnizate în cadrul fișierului de configurare eclipse.ini:
--launcher.XXMaxPermSize
1024M
--launcher.XXMaxPermSize
1024m
--launcher.appendVmargs
-vmargs
-Dosgi.requiredJavaVersion=1.7
-Xms1024m
-Xmx1024m

Dispozitiv Fizic

Pentru accesarea funcționalităților legate de locație pe dispozitivul fizic este necesar să se activeze opțiunea Location din secțiunea de configurări (SettingsPersonal).

Valoarea configurației Location trebuie să aibă valoarea On, pentru ca serviciile de localizare să poată fi utilizate. De asemenea, sunt indicate aplicațiile Android care au folosit serviciile de localizare.

Se poate controla acuratețea informațiilor furnizate, raportat la consumul de energie, prin intermediul opțiunilor disponibile în secțiunea Location Mode din secțiunea de configurări (SettingsPersonalLocationMode).

 • High accuracy - locația este determinată folosind toate resursele disponibile (sistemul global de poziționare GPS, rețelele mobile și fără fir);
 • Battery saving - locația este determinată folosind doar informațiile furnizate de rețelele mobile și fără fir;
 • Device only - locația este determinată folosind doar informațiile furnizate de sistemul global de poziționare GPS.

Se recomandă ca determinarea locației să se realizeze folosind toate resursele disponibile la un moment dat de timp pentru o precizie cât mai mare (cu un consum de energie corespunzător).

Dispozitiv Virtual

Genymotion

Pentru accesarea funcționalităților legate de locație pe dispozitivul virtual Genymotion este necesar să se activeze serviciul GPS, accesibil din meniul lateral sau folosind combinația de taste Ctrl + 2 (se selectează valoarea On).

Alte informații care pot fi configurate sunt:

 • latitudinea - exprimată în grade;
 • longitudinea - exprimată în grade;
 • altitudinea - exprimată în metri;
 • acuratețea (nivelul de precizie) - exprimat în număr de metri cu care să se aproximeze locația exactă;
 • direcția - exprimată în grade.

De asemenea, este implementată și funcționalitatea prin intermediul căreia poate fi vizualizată poziția precizată în cadrul unei hărți Google.

AVD

Pentru accesarea funcționalităților legate de locație pe dispozitivul virtual AVD este necesar ca în secțiunea de configurări corespunzătoare (SettingsLocation access) să se specifice următorii parametri:

 • Access to my location: On - permite aplicațiilor Android să acceseze locația curentă, pe baza informațiilor furnizate din sursele disponibile;
 • GPS Sattelites: activat - se utilizează sistemul de poziționare globală GPS pentru determinarea locației curente;
 • Wi-Fi & mobile network location: activat - se utilizează o estimare pentru locația curentă pe baza serviciilor oferite de Google; totodată, vor fi transmise informații anonime în acest sens.

Controlul poziției curente poate fi realizat prin intermediul perspectivei Android Debug Monitor din Android Studio sau DDMS din Eclipse (WindowOpen PerspectiveDDMS), unde, în secțiunea Emulator ControlLocation Control se stabilesc valorile pentru latitudine și longitudine (în panoul Manual, în format decimal sau sexagesimal), după care se apasă butonul Send. Informații cu privire la locațiile disponibile pot fi precizate și sub forma unor fișiere gpx sau kml, care pot fi încărcate.

Gestiunea unei Hărți Google

Harta Google este implementată în SDK-ul Android:

 • prin intermediul unei componente grafice de tipul MapView, în acest caz fiind necesar ca metodele care controlează ciclul de viață al aplicației Android să propage evenimentele corespunzătoare și către acest element;
 • în cadrul unui fragment, de tipul MapFragment, acesta tratând și evenimentele corespunzătoare ciclului de viață al aplicației Android.
Obiectele MapView șiMapFragment sunt disponibile începând cu nivelul de API 12, asigurarea compatibilității cu versiunile anterioare fiind realizată prin intermediul bibliotecilor de suport.

Astfel, integrarea unei hărți Google se poate implementa prin specificarea resursei aferente în fișierul XML care descrie interfața grafică.

<fragment
 android:id="@+id/google_map"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 class="com.google.android.gms.maps.MapFragment" />

Pe baza controalelor grafice MapView sau MapFragment, se poate obține o instanță a unui obiect GoogleMap, prin intermediul căruia sunt invocate toate funcționalitățile pentru operații legate de localizarea pe hartă.

De regulă, inițializarea este realizată pe una dintre metodele onStart() sau onResume(), după ce în prealabil au fost încărcate toate controalele grafice pentru interacțiunea cu utilizatorul.

Se recomandă să se folosească metoda asincronă getMapAsync(OnMapReadyCallback) care garantează faptul că obiectul furnizat este nenul. Metoda onMapReady() a clasei ascultător nu va fi apelată în situația în care serviciul Google Play Services nu este disponibil pe dispozitivul mobil sau obiectul este distrus imediat după ce a fost creat.
Orice operație care implică un obiect de tipul GoogleMap trebuie realizată pe firul de execuție al interfeței grafice (principal), în caz contrar generându-se o excepție.
GoogleMap googleMap = null;
 
// ...
 
if (googleMap == null) {
 if (googleMap == null) {
  ((MapFragment)getFragmentManager().findFragmentById(R.id.google_map)).getMapAsync(new OnMapReadyCallback() {
   @Override
   public void onMapReady(GoogleMap readyGoogleMap) {
    googleMap = readyGoogleMap;
   }
  });
 }
}

Funcționalitățile pe care le pune la dispoziție un obiect de tipul GoogleMap sunt:

1. gestiunea reperelor de pe harta Google, prin intermediul elementelor MarkerOptions, pentru care se pot preciza următoarele informații:

 • coordonatele GPS, sub forma unui obiect LatLng (care încapsulează informații precum latitudinea și longitudinea, de tip double), prin metoda position(LatLng)
  marker.position(new LatLng(
   Double.parseDouble(latitudeContent), 
   Double.parseDouble(longitudeContent)
   )
  );
 • titlul, prin metoda title(String);
  marker.title(nameContent);
 • pictograma, prin metoda icon(BitmapDescriptor), putând fi obținută prin intermediul clasei BitmapDescriptorFactory:
  • în formatul standard, disponibil în mai multe culori (metoda defaultMarker(float));
   marker.icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(Utilities.getDefaultMarker(markerTypeSpinner.getSelectedItemPosition())));
  • într-un format definit de utilizator, în funcție de resursele disponibile în cadrul aplicației Android:
 • descrierea, prin metoda snippet(String);
  marker.snippet(descriptionContent);
 • vizibilitatea, prin metoda visible(boolean).
  marker.visible(true);

Un astfel de obiect este atașat unei hărți Google prin intermediul metodei addMarker(MarkerOptions).

googleMap.addMarker(marker);

Alte elemente grafice care pot fi vizualizate sunt:

Toate aceste controale pot fi înlăturate în momentul în care este folosită metoda clear().

2. poziționarea la anumite coordonate GPS (latitudine, longitudine) este realizată prin actualizarea locației la care se găsește camera prin care este vizualizată harta Google, funcționalitate implementată de clasa CameraUpdate; un astfel de obiect este obținut de regulă prin metoda statică newCameraPosition(CameraPosition) din clasa fabrică CameraUpdateFactory, prin care pot fi controlate și alte proprietăți (nivelul de detaliere, vizualizarea unui anumit areal geografic); metoda animateCamera(CameraUpdate) realizează transferul dintre coordonatele vechi și coordonatele noi prin intermediul unei animații.

CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder().target(new LatLng(latitude, longitude))
 .build();
googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition));	

Metoda animateCamera() este supraîncărcată, astfel încât să se poată preciza:

 • durata propriu-zisă a animației (exprimată în milisecunde);
 • un obiect ascultător (de tipul GoogleMap.CancelableCallback) care indică momentul în care animația a fost terminată (onFinish()) sau a fost întreruptă (onCancel()).

În situația în care este în desfășurare o animație, aceasta poate fi oprită printr-un apel al metodei stopAnimation().

3. marcarea locației curente este realizată prin intermediul metodei setMyLocationEnabled(boolean); de asemenea, este disponibil un control prin intermediul căruia utilizatorul poate activa sau dezactiva această funcționalitate;

4. vizualizarea unor informații suplimentare:

Tipurile de hărți Google implementate sunt:

 • GoogleMap.MAP_TYPE_NORMAL - harta politică;
 • GoogleMap.MAP_TYPE_TERRAIN - harta fizică (nu include și drumuri);
 • GoogleMap.MAP_TYPE_SATELLITE - vedere din satelit;
 • GoogleMap.MAP_TYPE_HYBRID - combinație hibridă.

Specificarea unui tip de hartă se realizează prin intermediul metodei setMapType().

Gestiunea unei hărți Google sub formă de imagine este realizată prin intermediul metodei snapshot(GoogleMap.SnapshotReadyCallback, al cărui obiect ascultător furnizează resursa grafică (în format Bitmap) în momentul în care este disponibilă (se apelează automat metoda onSnapshotReady(Bitmap).

Funcționalitatea pe care o oferă harta Google utilizatorului poate fi controlată și prin intermediul obiectului asociat de tip UiSettings, obținut prin apelul metodei getUiSettings():

Pentru interacțiunea cu utilizatorul au fost definite mai multe clase ascultător, ale căror metode semnalează declanșarea unor evenimente specifice:

Gestiunea Locației Curente printr-un Client Google API

API-ul Android pune la dispoziția utilizatorilor un furnizor integrat de servicii de localizare, prin care aceștia pot specifica anumiți parametrii de configurare, cum ar fi nivelul de precizie și gradul de utilizare al bateriei.

Funcționalitatea legată de gestiunea locației curente (ca de altfel toate funcționalitățile legate de biblioteca Google Play Services) este disponibilă prin intermediul unui obiect de tip GoogleApiClient, a cărui instanță este obținută de regulă pe metoda onCreate() a aplicației Android, eliberarea resurselor corespunzătoare acesteia fiind făcută pe metoda onDestroy().

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 
 // ...
 
 googleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this)
  .addConnectionCallbacks(this)
  .addOnConnectionFailedListener(this)
  .addApi(LocationServices.API)
  .build();
}
 
@Override
protected void onDestroy() {
 
 // ...
 
 googleApiClient = null;
 super.onDestroy();
}

Pentru clientul Google API, s-a indicat funcționalitatea pentru care va fi accesat (LocationServices.API) prin intermediul metodei addApi(), precum și clasele ascultător pentru evenimentele care pot fi generate legat de acesta (metodele corespunzătoare fiind asincrone):

 • GoogleApiClient.ConnectionCallbacks gestionează operațiile de tip conectare / deconectare la serviciu, metodele implementate fiind:
  • onConnected(Bundle) - apelată în momentul în care clientul Google API s-a conectat cu succes la funcționalitatea dorită;
  • onConnectionSuspended(int) - apelată în momentul în care clientul Google API este deconectat (temporar) de la funcționalitatea solicitată, indicându-se și motivul care a generat un astfel de comportament:
   • CAUSE_NETWORK_LOST - deconectare de la Internet;
   • CAUSE_SERVICE_DISCONNECTED - oprirea serviciului corespunzător.
 • GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener controlează situațiile în care nu este posibilă realizarea unei legături, metoda aferentă, onConnectionFailed(ConnectionResult), specificând rezultatul ce conține codul de eroare.
Este recomandat ca metodele ascultător care controlează starea conexiunii clientului Google API la serviciul de localizare să fie implementate în aceeași clasă cu activitatea principală, aceasta implementând interfețele necesare.

Operațiile de conectare / deconectare a clientului Google API la serviciu trebuie realizate în contextul metodelor care controlează ciclul de viață al aplicației Android, astfel:

 • metoda connect() se apelează în cadrul metodei onStart();
 • metoda disconnect() se apelează în cadrul metodei onStop().
@Override
protected void onStart() {
 super.onStart();
 googleApiClient.connect();
 
 // ...
 
}
 
@Override
protected void onStop() {
 
 // ...
 
 if (googleApiClient != null && googleApiClient.isConnected()) {
  googleApiClient.disconnect();
 }
 super.onStop();
}

Momentul în care sunt disponibile informațiile cu privire la cea mai recentă locație a dispozitivului mobil este determinat de conectarea cu succes a clientului Google API, motiv pentru care se obișnuiește ca aceste date să fie interogate pe metoda onConnected(Bundle) a intefeței GoogleApiClient.ConnectionCallbacks, apelată în mod automat la producerea evenimentului respectiv. În acest sens, se apelează metoda getLastLocation(GoogleApiClient) din clasa FusedLocationProviderApi.

Se furnizează o locație al cărui grad de precizie este determinat în funcție de permisiunile pe care le deține aplicația Android.
@Override
public void onConnected(Bundle connectionHint) {
 Log.i(Constants.TAG, "onConnected() callback method has been invoked");
 lastLocation = LocationServices.FusedLocationApi.getLastLocation(googleApiClient);
 
 // ...
 
}

Informațiile referitoare la locația curentă sunt descrise sub forma unui obiect Location, care conține mai multe informații, precum:

 • acuratețea (exprimată în metri);
 • altitudinea (exprimată în metri, având drept referință elipsoidul WGS 84);
 • palierul (exprimat în grade);
 • latitudine și longitudine (exprimată în grade);
 • furnizor;
 • viteză (exprimată în m/s);
 • momentul de timp (exprimat în milisecunde, raportat la 1 ianuarie 1970).

De asemenea, pentru acest tip de obiect pot fi asociate informații suplimentare, sub forma unui Bundle, în câmpul extras.

Totodată, pot fi obținute actualizări periodice cu privire la locația curentă, pe baza furnizorilor disponibili (transfer de date în rețeaua GSM / fără fir, sistemul global de poziționare GPS) funcționalitate utilă în momentul în care se dorește să se identifice activitatea pe care o desfășoară utilizatorul pentru a contextualiza conținutul oferit în funcție de aceasta.

Acuratețea datelor generate poate fi controlată și prin intermediul configurațiilor conținute în solicitarea corespunzătoare, exprimată prin intermediul unui obiect de tip LocationRequest:

 • setExpiration(long) - durata solicitării (exprimată în milisecunde), după care nu mai sunt furnizate actualizări cu privire la locația curentă (momentul de timp la care sunt raportate este cel în care este apelată metoda, nu cel în care este realizată solicitarea propriu-zisă);
 • setExpirationTime(long) - momentul de timp după care nu mai sunt furnizate actualizări cu privire la locația curentă, exprimat în milisecunde raportat la perioada în care dispozitivul mobil a fost pornit;
 • setInterval(long) - indică intervalul de timp (exprimat în milisecunde) la care se dorește să se primească actualizările cu privire la locația curentă; acesta poate fi însă:
  • mai mic, dacă dispozitivul mobil are probleme legate de conectivitate;
  • mai mare, dacă există alte aplicații care au stabilit alte rate de transfer.
 • setFastestInterval(long) - precizează intervalul la care aplicația Android poate să gestioneze actualizările cu privire la locația curentă, în situația în care există și alte aplicații care au specificat alte rate de transfer, pentru a preîntâmpina situații cum ar fi imposibilitatea de actualizare corespunzătoare a interfeței grafice sau lipsa de spațiu de stocare disponibil pentru informațiile respective;
Frecvența cu care sunt transmise actualizările periodice cu privire la modificarea locației curentă este dată de cea mai rapidă rată de transfer specificată de toate aplicațiile care accesează o astfel de funcționalitate.
În situația în care aplicația Android realizează procesări complexe, care implică o perioadă de timp considerabilă, este recomandat ca valoarea transmisă metodei setFastestInterval() să fie corespunzătoare, astfel încât să nu fie furnizate valori care nu pot fi utilizate.
 • setMaxWaitTime(long) - specifică perioada de așteptare maximă pentru transmiterea actualizărilor periodice referitoare la locația curentă; astfel, mai multe informații de acest tip pot fi livrate împreună, cu frecvența indicată de acest interval, optimizând consumul de baterie (actualizările periodice sunt primite la intervale de maxWaitTime, numărul de seturi de date fiind maxWaitTime / interval);
 • setNumUpdates(int) - determină numărul de actualizări necesare, în caz contrar fiind furnizate valori de acest tip continuu, între apelurile metodelor requestLocationUpdates() și removeLocationUpdates();
 • setPriority() - stabilește prioritatea solicitării, oferind informații cu privire la furnizorul de servicii care va fi utilizat:
  • PRIORITY_BALANCED_POWER_ACCURACY - gradul de acuratețe este relativ (aproximativ 100 de metri), consumul de energie fiind moderat;
  • PRIORITY_HIGH_ACCURACY - gradul de acuratețe este ridicat (aproximativ 10 metri), pe baza informațiilor provenite de la sistemul global de poziționare (GPS), cu un consum mare de energie;
  • PRIORITY_LOW_POWER - gradul de acuratețe este scăzut (aproximativ 10 kilometri), sursele folosite fiind rețeaua mobilă / fără fir, cu un consum mic de energie;
  • PRIORITY_NO_POWER - utilizat atunci când se dorește transmiterea de actualizări periodice cu privire la locația curentă, fără un impact semnificativ asupra consumului de energie (de regulă, astfel de informații sunt preluate de la alte aplicații);
 • setSmallestDisplacement(int) - indică distanța minimă dintre locații pentru care se primește actualizare periodică (implicit, are valoarea 0).

De regulă, instanțierea unui obiect de tip LocationRequest precum și precizarea parametrilor ce caracterizează solicitările cu privire la actualizările periodice sunt realizate o singură dată, în momentul în care aplicația Android este pornită (pe metoda onCreate()), urmând ca eliberarea resurselor să fie realizată atunci când aplicația Android este oprită (pe metoda onDestroy()).

locationRequest = new LocationRequest();
locationRequest.setInterval(Constants.LOCATION_REQUEST_INTERVAL);
locationRequest.setFastestInterval(Constants.LOCATION_REQUEST_FASTEST_INTERVAL);
locationRequest.setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY);

O aplicație Android primește actualizări periodice cu privire la locația curentă între momentele de timp la care specifică explicit acest lucru, prin apelul metodelor corespunzătoare:

Întrucât aceste metode primesc un parametru de tip GoogleApiClient, este necesar ca acesta să fie nenul și să fie conectat. Din acest motiv, o practică curentă vizează realizarea suplimentară a acestor verificări anterior invocării lor propriu-zise.

protected void startLocationUpdates() {
 LocationServices.FusedLocationApi.requestLocationUpdates(
  googleApiClient,
  locationRequest,
  this
 );
 locationUpdatesStatus = true;
 googleMap.setMyLocationEnabled(true);
 if (lastLocation != null) {
  navigateToLocation(lastLocation);
 }
 
 // ...
 
}
 
protected void stopLocationUpdates() {
 LocationServices.FusedLocationApi.removeLocationUpdates(
  googleApiClient,
  this
 );
 locationUpdatesStatus = false;
 googleMap.setMyLocationEnabled(false);
 
 // ...
 
}

Pentru ca impactul asupra consumului de energie să fie optim, se recomandă ca pe metodele care controlează ciclul de viață al unei aplicații Android să se gestioneze corespunzător starea transmiterii de actualizări periodice, în intervalele de timp în care aceasta nu este activă / vizibilă.

@Override
protected void onStart() {
 super.onStart();
 
 // ...
 
 if (googleApiClient != null && googleApiClient.isConnected() && locationUpdatesStatus) {
  startLocationUpdates();
 }
}
 
@Override
protected void onStop() {
 stopLocationUpdates();
 
 // ...
 
 super.onStop();
}

Metodele care gestionează starea transmiterii de actualizări periodice cu privire la locația curentă primesc ca parametru și un obiect ascultător de tip LocationListener care notifică utilizatorul în momentul în care sunt disponibile informațiile propriu-zise: metoda onLocationChanged(Location), apelată în mod automat, oferă informații cu privire la poziția din momentul de timp respectiv.

@Override
public void onLocationChanged(Location location) {
 lastLocation = location;
 navigateToLocation(lastLocation);
}

Aplicația Android trebuie să aibă un comportament consistent în situația în care se produc modificări de configurație, astfel încât diferiții parametrii trebuie salvați și încărcați pe metodele corespunzătoare (onSaveInstanceState(Bundle), respectiv onRestoreInstanceState(Bundle)):

@Override
public void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
 saveValues(savedInstanceState);
 super.onSaveInstanceState(savedInstanceState);
}
 
protected void saveValues(Bundle state) {
 state.putBoolean(Constants.LOCATION_UPDATES_STATUS, locationUpdatesStatus);
 state.putParcelable(Constants.LAST_LOCATION, lastLocation);
}
 
@Override
public void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
 super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
 restoreValues(savedInstanceState);
}
 
protected void restoreValues(Bundle state) {
 if (state.keySet().contains(Constants.LAST_LOCATION)) {
  lastLocation = state.getParcelable(Constants.LAST_LOCATION);
 }
 if (state.keySet().contains(Constants.LOCATION_UPDATES_STATUS)) {
  locationUpdatesStatus = state.getBoolean(Constants.LOCATION_UPDATES_STATUS);
 }
}

Informațiile de interes sunt starea referitoare la transmiterea actualizărilor periodice, respectiv la cea mai recentă locație.

Codificare Geografică Inversă (Geocoding)

În Android, clasa Geocoder permite realizarea de conversii dintre coordonate GPS (latitudine / longitudine) și adresa poștală, operație denumită codificare geografică inversă.

Metodele getFromLocation() / getFromLocationName(), disponibile în mai multe forme, furnizează o listă de obiecte de tip Address, care încapsulează, pe lângă datele propriu-zise, dispuse sub formă de rânduri distincte și alte informații precum latitudine, longitudine, localitate, cod poștal, telefon, URL, împrejurimi:

Toate aceste metode primesc un parametru care indică numărul de rezultate care se doresc a fi furnizate. De regulă, acesta are valoarea 1.

Metodele care realizează codificarea geografică inversă sunt sincrone, iar procesările pe care le realizează pot să dureze un interval de timp considerabil. Din acest motiv, este recomandat ca invocarea acestora să nu se facă pe firul de execuție al interfeței grafice (principal) întrucât poate afecta experiența utilizatorului, ci pe un fir de execuție care rulează în fundal, de tip IntentService (utilizarea clasei AsyncTask nu este indicată în această situație întrucât comportamentul său în cazul producerii unor întreruperi nu corespunde funcționalității dorite). Un astfel de obiect pornește în momentul în care este necesar să se realizeze o operație (fiind invocat prin intermediul unei intenții, la care pot fi atașate informații suplimentare), realizată pe un fir de execuție dedicat, fiind oprit în momentul în care nu mai este necesar să realizeze alte procesări.

Acest serviciu asociat unei intenții trebuie să fie specificat în fișierul AndroidManifest.xml, în secțiunea <application> … </application>:

<manifest ...>
 <!-- other elements -->
 <application ...>
  <!-- other elements -->
  <service
   android:name=".service.GetLocationAddressIntentService"
   android:exported="false"/>
  </application>
</manifest>

Nu este necesar să se specifice și un filtru de intenții, de vreme ce serviciul va fi lansat în execuție explicit, prin transmiterea în cadrul intenției corespunzătoare a denumirii clasei care îl implementează.

Obiectele care vor fi transmise serviciului prin intermediul intenției sunt:

 • un obiect de tip ResultReceiver, prin intermediul căruia este furnizat rezultatul, atunci când acesta este disponibil;
  private class AddressResultReceiver extends ResultReceiver {
   public AddressResultReceiver(Handler handler) {
    super(handler);
   }
   
   @Override
   protected void onReceiveResult(int resultCode, Bundle bundle) {
    String address = bundle.getString(Constants.RESULT);
    addressTextView.setText(address);
   
    switch(resultCode) {
     case Constants.RESULT_SUCCESS:
      Toast.makeText(GoogleMapsActivity.this, "An address was found", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  	break;
     case Constants.RESULT_FAILURE:
      Toast.makeText(GoogleMapsActivity.this, "An address was not found", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  	break;	        
    }
   
    getAddressLocationStatus = false;
    getLocationAddressButton.setEnabled(true);
   }
  }

  Se observă că atunci când rezultatul este disponibil, se apelează în mod automat metoda onReceiveResult() care primește ca parametrii un cod de rezultat numeric (succes sau eșec, definit de utilizator) și un obiect de tip Bundle în care sunt plasate informații suplimentare (adresa propriu-zisă sau mesajul de eroare - în funcție de rezultat -, vizualizată într-un control grafic).

 • locația care se dorește a fi rezolvată (obiect de tip Location, incluzând informații de tip latitudine și longitudine).

Mecanismul prin care se pornește un serviciu prin intermediul unei intenții este similar cu cel prin care se pornește o activitate prin intermediul unei intenții:

 1. se instanțiază un obiect de tip Intent specificând clasa corespunzătoare serviciului care se dorește a fi lansat în execuție;
 2. se plasează informațiile în obiectul Bundle disponibil în secțiunea extra.
Intent intent = new Intent(this, GetLocationAddressIntentService.class);
intent.putExtra(Constants.RESULT_RECEIVER, addressResultReceiver);
intent.putExtra(Constants.LOCATION, lastLocation);
startService(intent);

Procesarea pe care o realizează serviciul lansat în execuție prin intermediul unei intenții este plasată în cadrul metodei onHandleIntent(Intent), apelată în mod automat.

@Override
protected void onHandleIntent(Intent intent) {
 String errorMessage = null;
 
 resultReceiver = intent.getParcelableExtra(Constants.RESULT_RECEIVER);
 if (resultReceiver == null) {
  errorMessage = "No result receiver was provided to handle the information";
  Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + errorMessage);
  return;
 }
 
 Location location = intent.getParcelableExtra(Constants.LOCATION);
 if (location == null) {
  errorMessage = "No location data was provided";
  Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + errorMessage);
  handleResult(Constants.RESULT_FAILURE, errorMessage);
  return;
 }
 
 Geocoder geocoder = new Geocoder(this, Locale.getDefault());
 
 List<Address> addressList = null;
 
 try {
  addressList = geocoder.getFromLocation(
   location.getLatitude(),
   location.getLongitude(),
   Constants.NUMBER_OF_ADDRESSES);
 } catch (IOException ioException) {
  errorMessage = "The background geocoding service is not available";
  Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + ioException.getMessage());
 } catch (IllegalArgumentException illegalArgumentException) {
  errorMessage = "The latitude / longitude values that were provided are invalid " + location.getLatitude() + " / " + location.getLongitude();
  Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + illegalArgumentException.getMessage());
 }
 
 if (errorMessage != null && !errorMessage.isEmpty()) {
  handleResult(Constants.RESULT_FAILURE, errorMessage);
  return;
 }
 
 if (addressList == null || addressList.isEmpty()) {
  errorMessage = "The geocoder could not find an address for the given latitude / longitude";
  Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + errorMessage);
  handleResult(Constants.RESULT_FAILURE, errorMessage);
  return;
 }
 
 StringBuffer result = new StringBuffer();
 
 for (Address address: addressList) {
  for (int k = 0; k < address.getMaxAddressLineIndex(); k++) {
   result.append(address.getAddressLine(k) + System.getProperty("line.separator"));
  }
  result.append(System.getProperty("line.separator"));
 }
 handleResult(Constants.RESULT_SUCCESS, result.toString());
}

Operațiile realizate de serviciu, pe firul de execuție separat, sunt:

 1. preluarea informațiilor necesare (obiect de tip ResultReceiver, locația care se dorește a fi rezolvată) printr-un obiect Bundle, din cadrul secțiunii extra a intenției prin care a fost invocat; în situația în care acestea nu pot fi obținute, se generează un mesaj de eroare;
 2. instanțierea unui obiect de tip Geocoder, folosind contextul (serviciul) și un obiect Locale, care conține informații cu privire la modul de prezentare a unor informații în funcție de zona geografică;
 3. invocarea metodelor getFromLocation() / getFromLocationName() (furnizând informațiile necesare ca parametri) și gestionând corespunzător tipurile de eroare ce pot fi generate:
  1. serviciul Geocoding nu este disponibil (se aruncă o excepție de tip IOException);
  2. informațiile cu privire la coordonatele GPS (latitudine / longitudine) nu sunt corecte (se aruncă o excepție de tipul IllegalArgumentException);
 4. se semnalează situația în care nu a putut fi identificată nici o adresă poștală asociată datelor specificate;
 5. pentru fiecare adresă poștală furnizată, se concatenează rândurile distincte:
  1. numărul de rânduri conținute este întors de metoda getMaxAddressLineIndex();
  2. un rând de la o anumită poziție este dat de metoda getAddressLine(int);
 6. se transmite codul de rezultat (numeric - succes sau eșec) precum și rezultatul propriu-zis (adresa sau mesajul de eroare) către obiectul de tip ResultReceiver, prin intermediul metodei send(int, Bundle) care face ca la nivelul acestui obiect să se apeleze în mod automat metoda onReceiveResult(); informațiile vor fi plasate în cadrul unui obiect Bundle, ca pereche (cheie, valoare):
  private void handleResult(int resultCode, String message) {
   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putString(Constants.RESULT, message);
   resultReceiver.send(resultCode, bundle);
  }

Implementarea Zonelor de Restricție Geografică (Geofencing)

În Android, în contextul transmiterii de actualizări periodice cu privire la locația curentă, există posibilitatea ca un utilizator să fie notificat cu privire la acțiunile legate de o anumită zonă de restricție geografică, definită ca arie circulară, caracterizată printr-un centru, dat de coordonate GPS (latitudine / longitudine) și de o rază.

Este impusă restricția de a gestiona simultan maxim 100 de zone de restricție geografică active la un moment dat (fiecare restricție geografică are o perioadă de valabilitate).

Evenimentele generate în legătură cu o zonă de restricție geografică sunt legate de intrare, respectiv de ieșirea utilizatorului din acest spațiu, însă notificările pot fi temporizate o anumită perioadă. Acestea trebuie procesate pe un fir de execuție dedicat, a cărui execuție trebuie să fie limitată la procesările legate de un anumit tip de eceniment. În acest sens, va fi utilizat un obiect de tip IntentService, instanțiat în momentul în care aplicația Android este creată (pe metoda onCreate()), resursele aferente fiind eliberate în momentul în care aplicația Android este distrusă (pe metoda onDestroy()). Acesta va fi reutilizat atât pentru operația de tip adăugare cât și pentru operația de tip ștergere a unei zone de restricție geografică.

Intent intent = new Intent(this, GeofenceTrackerIntentService.class);
geofenceTrackerPendingIntent = PendingIntent.getService(this, 0, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

Disponibilitatea unui serviciu care să realizeze procesări legate de zonele de restricție geografică trebuie menționată în cadrul fișierului AndroidManifest.xml:

<manifest ...>
 <!-- other elements -->
 <application ...>
  <!-- other elements -->
  <service
   android:name=".service.GeofenceTrackerIntentService"
   android:exported="false"/>
  </application>
</manifest>

Metoda onHandleIntent(Intent) a serviciului lansat în execuție prin intermediul unei intenții va procesa evenimentul legat de zona de restricție geografică (GeofencingEvent) care îi este transmis:

 1. se verifică situația în care evenimentul legat de zona de restricție geografică conține o eroare (informație furnizată de metoda hasError()), aceasta fiind procesată în mod corespunzător (codul de eroare este furnizat de metoda getErrorCode():
  1. GeofenceStatusCodes.GEOFENCE_NOT_AVAILABLE - serviciul de restricționare geografică nu este disponibil;
  2. GEOFENCE_TOO_MANY_GEOFENCES - au fost definite mai multe zone de restricție geografică (restricționate la maxim 100);
  3. GEOFENCE_TOO_MANY_PENDING_INTENTS - există mai multe servicii care procesează evenimente legate de restricționarea geografică;
  4. alt tip de eroare.
 2. este obținut tipul de tranziție, prin intermediul metodei getGeofenceTransition()
  1. Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER - utilizatorul a intrat în zona de restricție geografică;
  2. Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_EXIT - utilizatorul a ieșit din zona de restricție geografică.
 3. se obține lista cu zonele de restricție geografică care au determinat declanșarea evenimentelor respective, prin apelarea metodei getTriggeringGeofences(); pentru fiecare obiect Geofence implicat, se obține identificatorul (generat de regulă aleator), concatenându-se la mesajul ce conține detaliile tranziției;
 4. este creată o notificare, la accesarea căreia se va lansa o activitate Android în care va putea fi vizualizat mesajul cu detaliile tranziției.
@Override
protected void onHandleIntent(Intent intent) {
 GeofencingEvent geofencingEvent = GeofencingEvent.fromIntent(intent);
 if (geofencingEvent.hasError()) {
  String errorMessage = null;
  switch(geofencingEvent.getErrorCode()) {
   case GeofenceStatusCodes.GEOFENCE_NOT_AVAILABLE:
    errorMessage = Constants.GEOFENCE_NOT_AVAILABLE_ERROR;
    break;
   case GeofenceStatusCodes.GEOFENCE_TOO_MANY_GEOFENCES:
	errorMessage = Constants.GEOFENCE_TOO_MANY_GEOFENCES_ERROR;
    break;
   case GeofenceStatusCodes.GEOFENCE_TOO_MANY_PENDING_INTENTS:
	errorMessage = Constants.GEOFENCE_TOO_MANY_PENDING_INTENTS_ERROR;
    break;
   default:
	errorMessage = Constants.GEOFENCE_UNKNOWN_ERROR;
    break;
  }
  Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + errorMessage);
  return;
 }
 int geofenceTransition = geofencingEvent.getGeofenceTransition();
 if (geofenceTransition == Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER ||
  geofenceTransition == Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_EXIT) {
  List<Geofence> triggeringGeofences = geofencingEvent.getTriggeringGeofences();
  StringBuffer transitionStringDetails = null;
  switch(geofenceTransition) {
   case Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER:
    transitionStringDetails = new StringBuffer(Constants.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER);
	break;
   case Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_EXIT:
	transitionStringDetails = new StringBuffer(Constants.GEOFENCE_TRANSITION_EXIT);
	break;
   default:
    transitionStringDetails = new StringBuffer(Constants.GEOFENCE_TRANSITION_UNKNOWN);
	break;
  }
  transitionStringDetails.append(": ");
  for (Geofence geofence: triggeringGeofences) {
   transitionStringDetails.append(geofence.getRequestId() + ", ");
  }
  String transitionString = transitionStringDetails.toString();
  if (transitionString.endsWith(", ")) {
   transitionString = transitionString.substring(0, transitionString.length() - 2);
  }
  sendNotification(transitionString);
  Log.i(Constants.TAG, "The geofence tansaction has been processed: " + transitionString);
 } else {
  Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + Constants.GEOFENCE_TRANSITION_UNKNOWN + " " + geofenceTransition);
 }
}

Transmiterea propriu-zisă a notificării implică invocarea unei activități prin intermediul unui obiect de tip PendingIntent. Aceasta este atașată unei ierarhii, fiind transmisă prin plasarea sa pe stiva de activități.

<manifest ...>
 <!-- other elements -->
 <application ...>
  <!-- other elements -->
  <activity
   android:name=".graphicuserinterface.GoogleMapsGeofenceEventActivity"
   android:parentActivityName=".graphicuserinterface.GoogleMapsActivity">
   <metadata
    android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
    android:value=".graphicuserinterface.GoogleMapsActivity"/>
  </activity>
 </application>
</manifest>
private void sendNotification(String notificationDetails) {
 Intent notificationIntent = new Intent(getApplicationContext(), GoogleMapsGeofenceEventActivity.class);
 notificationIntent.putExtra(Constants.NOTIFICATION_DETAILS, notificationDetails);
 
 TaskStackBuilder stackBuilder = TaskStackBuilder.create(this);
 stackBuilder.addParentStack(GoogleMapsGeofenceEventActivity.class);
 stackBuilder.addNextIntent(notificationIntent);
 
 PendingIntent notificationPendingIntent = stackBuilder.getPendingIntent(0, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
 
 NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this);
 builder.setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher)
  .setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.ic_launcher))
  .setColor(Color.RED)
  .setContentTitle(Constants.GEOFENCE_TRANSITION_EVENT)
  .setContentText(notificationDetails)
  .setContentIntent(notificationPendingIntent);
 builder.setAutoCancel(true);
 
 NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
 notificationManager.notify(0, builder.build());
}

Operațiile care pot fi realizate legate de o zonă de restricție geografică sunt:

1. adăugarea unei zone de restricție geografică.

O zonă de restricție geografică este construit prin intermediul unei clase Geofence.Builder, în care se specifică parametrii acesteia:

 • setCircularRegion(double, double, float) - se indică coordonatele zonei de restricție geografice:
  • centru - latitudine + longitudine;
  • raza;
 • setExpirationDuration(long) - se precizează durata de timp (exprimată în milisecunde) după care zona de restricția geografică nu va mai fi activă;
 • setLoiteringDelay(int) - se exprimă o durată de timp (exprimată în milisecunde) în care este temporizată transmiterea de notificări, în situația în care se produc evenimente legate de zona de restricție geografică, cu durata mai mică decât cea indicată;
 • setNotificationResponsiveness(int) - se stabilește durata de timp (exprimată în milisecunde) după care va fi transmisă notificarea;
 • setRequestId(String) - se asociază un identificator unic, prin care zona de restricție geografică va putea fi referită în cadrul aplicației Android;
 • setTransitionTypes(int) - se asociază tipurile de tranziții pentru care se vor transmite notificări (de regulă, Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER și Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_EXIT).

O solicitare legată de o zonă de restricție geografică, conținută de un obiect GeofencingRequest, este construită prin apelul metodelor addGeofence(Geofence) / addGeofences(List<Geofence>), respectiv build() din cadrul clasei ajutătoare GeofencingRequest.Builder.

Operația de adăugare este realizată prin apelul metodei addGeofences(GoogleApiClient, GeofencingRequest, PendingIntent) din clasa GeofencingApi. Rezultatul acestei operații este furnizat prin intermediul unei clase ascultător ResultCallback<T>, pentru care se implementează metoda onResult(T). Aceasta trebuie precizată explicit prin metoda setREsultCallback(ResultCallback<T>), aplicabilă obiectului de tip PendingResult, construit anterior.

private void addGeofence(String latitude, String longitude, String radius) {
 if (googleApiClient == null || !googleApiClient.isConnected()) {
  Toast.makeText(
   GoogleMapsActivity.this,
   "Google API Client is null or not connected!",
   Toast.LENGTH_SHORT
  ).show();
  return;
 }
 if (latitude == null || latitude.isEmpty() ||
  longitude == null || longitude.isEmpty() ||
  radius == null || radius.isEmpty()) {
  Toast.makeText(
   GoogleMapsActivity.this,
   "All fields (gps coordinates, radius) should be filled!",
   Toast.LENGTH_SHORT
  ).show();
  return;
 }
 geofenceList.add(new Geofence.Builder()
  .setRequestId(Utilities.generateGeofenceIdentifier(Constants.GEOFENCE_IDENTIFIER_LENGTH))
  .setCircularRegion(
   Double.parseDouble(latitude),
   Double.parseDouble(longitude),
   Float.parseFloat(radius)
  )
  .setExpirationDuration(Constants.GEOFENCE_EXPIRATION_IN_MILLISECONDS)
  .setTransitionTypes(
   Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER |
   Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_EXIT
  )
  .build());
 GeofencingRequest.Builder builder = new GeofencingRequest.Builder();
 builder.setInitialTrigger(GeofencingRequest.INITIAL_TRIGGER_ENTER);
 builder.addGeofences(geofenceList);
 GeofencingRequest geofencingRequest = builder.build();
 LocationServices.GeofencingApi.addGeofences(
  googleApiClient,
  geofencingRequest,
  geofenceTrackerPendingIntent
 ).setResultCallback(GoogleMapsActivity.this);
}

2. ștergerea unei zone de restricție geografică:

Operația de ștergere este realizată prin apelul metodei removeGeofences(GoogleApiClient, PendingIntent) din clasa GeofencingApi, aceasta referindu-se la toate zonele de restricție geografică. Rezultatul acestei operații este furnizat prin intermediul unei clase ascultător ResultCallback<T>, pentru care se implementează metoda onResult(T). Aceasta trebuie precizată explicit prin metoda setREsultCallback(ResultCallback<T>), aplicabilă obiectului de tip PendingResult, construit anterior.

private void removeGeofence() {
 if (googleApiClient == null || !googleApiClient.isConnected()) {
  Toast.makeText(
   GoogleMapsActivity.this,
   "Google API Client is null or not connected!",
   Toast.LENGTH_SHORT
  ).show();
  return;
 }
 latitudeEditText.setText(new String());
 longitudeEditText.setText(new String());
 radiusEditText.setText(new String());
 geofenceList.clear();
 LocationServices.GeofencingApi.removeGeofences(
  googleApiClient,
  geofenceTrackerPendingIntent
 ).setResultCallback(GoogleMapsActivity.this);
}

Se poate observa faptul că ambele operații au nevoie de un client Google API nenul și care să fie conectat, motiv pentru care anterior sunt realizate verificările de rigoare, cu semnalarea eventualelor erori.

Zonele de restricție geografică sunt menținute în cadrul unei liste, actualizată corespunzător pentru fiecare dintre operațiile de adăugare / ștergere.

Metoda onResult(Status), care furnizează rezultatul operațiilor de adăugare / ștergere a unei zone de restricție geografică, conține informații suplimentare cu privire la situația curentă:

 1. isSuccess() - operația a fost realizată cu success sau cu eșec;
 2. getStatusCode() - codul de stare, în situația în care s-a produs o eroare.
@Override
public void onResult(Status status) {
 if (status.isSuccess()) {
  geofenceStatus = !geofenceStatus;
 } else {
  String errorMessage = null;
  switch(status.getStatusCode()) {
   case GeofenceStatusCodes.GEOFENCE_NOT_AVAILABLE:
    errorMessage = Constants.GEOFENCE_NOT_AVAILABLE_ERROR;
    break;
   case GeofenceStatusCodes.GEOFENCE_TOO_MANY_GEOFENCES:
    errorMessage = Constants.GEOFENCE_TOO_MANY_GEOFENCES_ERROR;
    break;
   case GeofenceStatusCodes.GEOFENCE_TOO_MANY_PENDING_INTENTS:
    errorMessage = Constants.GEOFENCE_TOO_MANY_PENDING_INTENTS_ERROR;
    break;
   default:
	errorMessage = Constants.GEOFENCE_UNKNOWN_ERROR;
    break;
  }
  Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred while turning the geofencing on/off: " + status.getStatusCode() + " " + errorMessage);
 }
}

În situația în care aplicația este întreruptă, informațiile legate de zonele geografice trebuie gestionate corespunzător, fiind recomandat ca persistența să fie realizată prin intermediul unui obiect de tip SharedPreferences.

 1. atunci când aplicația Android nu mai este vizibilă, se salvează datele și sunt șterse toate zonele de restricție geografică, astfel încât să nu mai fie transmise notificări;
 2. atunci când aplicația Android este vizibilă, se încarcă datele și sunt adăugate toate zonele de restricție geografică, în cazul în care acestea au fost definite anterior.

Activitate de Laborator

1. Să se acceseze Google Developer's Console, după ce a fost realizată autentificarea cu datele contului Google (nume de utilizator, parolă):

 • se obține un număr de proiect (dacă această operație nu a fost realizată anterior);
 • se activează serviciul Google Maps Android API;
 • se generează o semnătură digitală de tip SHA-1 folosind utilitarul Java keytool;
 • se creează o cheie publică pentru transmiterea de mesaje provenind de la un dispozitiv mobil, pe baza semnăturii digitale și a pachetului care identifică în mod unic aplicația respectivă.
Pentru toate aplicațiile Android va trebui completată cheia publică în fișierul AndroidManifest.xml.

Mai multe detalii pot fi obținute în secțiunea Configurare.

2. În contul Github personal, să se creeze un depozit denumit 'Laborator10'. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier README.md, nici a fișierului .gitignore sau a a fișierului LICENSE).

3. Să se cloneze în directorul de pe discul local conținutul depozitului la distanță de la https://www.github.com/eim2016/Laborator10.

În urma acestei operații, directorul Laborator10 va trebui să se conțină directoarele labtasks și solutions.

student@eim2016:~$ git clone https://www.github.com/eim2016/Laborator10

4. Să se încarce conținutul descărcat în cadrul depozitului 'Laborator10' de pe contul Github personal.

student@eim2016:~$ cd Laborator10
student@eim2016:~/Laborator10$ git remote add Laborator10_perfectstudent https://github.com/perfectstudent/Laborator10
student@eim2016:~/Laborator10$ git push Laborator10_perfectstudent master

5. Să se configureaze mașina pe care va rula aplicația:

 • în cazul în care se utilizează un emulator, se configurează astfel încât acesta să aibă instalat Google Play Services;
 • în cazul în care se utilizează un dispozitiv fizic, acesta trebuie să ruleze un sistem de operare Android cu o versiune ulterioară 2.2, având asociat un cont Google.
În situația în care nu se reușește configurarea unui dispozitiv virtual, se poate folosi o imagine Nexus S (API 16) care trebuie plasată în directorul $HOME.

6. Să se importe în mediul integrat de dezvoltare preferat (Android Studio sau Eclipse) proiectele GoogleMapsPlaces și google-play-service_lib (doar pentru Eclipse) din directorul labtasks.

Se dorește să se implementeze o aplicație care să navigheze către o locație specificată prin intermediul coordonatelor GPS (latitudine / longitudine) și pentru care se dorește plasarea unui reper pe hartă, însoțit de o denumire.

Reperele vor fi stocate în cadrul unei liste (obiect de tip Spinner), astfel încât la selecția unui element din cadrul acesteia, se va vizualiza obiectivul geografic marcat anterior.

Se cere să se implementeze funcționalitățile pentru adăugarea unui reper și ștergerea tuturor reperelor de pe hartă:

a) pentru adăugarea unui reper:

 1. se obțin informațiile legate de latitudine, longitudine și denumire, din câmpurile text corespunzătoare și se verifică să fie completate (în caz contrar generându-se un mesaj de eroare);
 2. se realizează navigarea către locația respectivă;
 3. se instanțiază un obiect de tip MarkerOptions, desemnând reperul care va fi plasat pe harta Google;
  MarkerOptions marker = new MarkerOptions()
   .position(new LatLng(
    Double.parseDouble(latitudeContent), 
    Double.parseDouble(longitudeContent)
   ))
   .title(nameContent);
  marker.icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(Utilities.getDefaultMarker(markerTypeSpinner.getSelectedItemPosition())));
 4. se adaugă reperul pe harta Google;
 5. se adaugă reperul în lista de locații (places), notificându-se și adaptorul corespunzător obiectului de tip Spinner (placesAdapter) de această modificare, astfel încât acesta să fie actualizat corespunzător.

b) pentru ștergerea tuturor reperelor de pe hartă:

 1. se verifică să fie completate repere pe harta Google (în caz contrar generându-se un mesaj de eroare);
 2. se șterg toate reperele pe harta Google;
 3. se șterg toate reperele din lista de locații (places), notificându-se și adaptorul corespunzător obiectului de tip Spinner (placesAdapter) de această modificare, astfel încât acesta să fie actualizat corespunzător.

7. Să se importe în mediul integrat de dezvoltare preferat (Android Studio sau Eclipse) proiectele GoogleMapsLocationUpdate și google-play-service_lib (doar pentru Eclipse) din directorul labtasks.

Se dorește să se implementeze o aplicație pentru care să se implementeze posibilitatea de actualizare periodică a poziției curente pe hartă, în funcție de starea unui buton, prin care se controlează pornirea / oprirea acestui serviciu.

 1. când serviciul este activat, se vizualizează pe hartă doar locația curentă, completându-se în mod automat informații precum latitudinea și longitudinea, actualizându-se corespunzător poziția;
 2. când serviciul este dezactivat, utilizatorul are posibilitatea de a controla poziția care se vizualizează pe hartă.

De asemenea, se dorește să se poată selecta tipul de hartă care să fie afișat.

Se cere să se implementeze metodele pentru pornirea și oprirea serviciului de actualizare periodică a locației de pe hartă:

a) metoda startLocationUpdates() din clasa GoogleMapsActivity:

 1. se apelează metoda requestLocationUpdates() din clasa FusedLocationProviderApi
  LocationServices.FusedLocationApi.requestLocationUpdates(
   googleApiClient,
   locationRequest,
   this
  );
 2. se actualizează starea serviciului de transmitere periodice a locației curente (locationUpdatesStatus);
 3. se vizualizează poziția curentă pe harta Google (se apelează metoda setMyLocationEnabled(true));
 4. se modifică textul și culoarea butonului locationUpdateStatusButton;
 5. se navighează la locația curentă;
 6. se dezactivează controalele grafice latitudeEditText, longitudeEditText, navigateToLocationButton.

b) metoda stopLocationUpdates() din clasa GoogleMapsActivity

 1. se apelează metoda removeLocationUpdates() din clasa FusedLocationProviderApi
  LocationServices.FusedLocationApi.removeLocationUpdates(
   googleApiClient,
   this
  );
 2. se actualizează starea serviciului de transmitere periodice a locației curente (locationUpdatesStatus);
 3. nu se vizualizează poziția curentă pe harta Google (se apelează metoda setMyLocationEnabled(false));
 4. se modifică textul și culoarea butonului locationUpdateStatusButton;
 5. se activează controalele grafice latitudeEditText, longitudeEditText, navigateToLocationButton, acestea având un conținut vid.

8. Să se importe în mediul integrat de dezvoltare preferat (Android Studio sau Eclipse) proiectele GoogleMapsGeocoding și google-play-service_lib (doar pentru Eclipse) din directorul labtasks.

Se dorește să se implementeze o aplicație care să realizeze procesul de codificare geografică inversă: dându-se un set de coordonate GPS, se dorește să se determine adresa poștală corespunzătoare.

Se cere să se implementeze procesul de conversie propriu-zis, în cadrul serviciului GetLocationAddressIntentService, pe metoda onHandleIntent().

 1. se instanțiază un obiect de tip Geocoder
  Geocoder geocoder = new Geocoder(this, Locale.getDefault());
 2. se obține lista de adrese prin invocarea metodei getFromLocation() care primește ca parametri:
  1. latitudinea;
  2. longitudinea;
  3. numărul de adrese întoarse (Constants.NUMBER_OF_ADDRESSES);
 3. se tratează corespunzător tipurile de execepții ce pot fi generate (IOException, IllegalArgumentException) precum și situația în care nu este furnizat nici un rezultat;
 4. se parcurge lista de adrese: pentru fiecare adresă în parte se concatenează rândurile distincte, concatenându-se toate rezultatele obținute;
  1. numărul de linii dintr-o adresă este furnizat de metoda getMaxAddressLineIndex();
  2. un rând de la o anumită poziție se obține prin intermediul metodei getAddressLine();
 5. se transmite rezultatul către activitatea principală (se apelează metoda handleResult() cu codul numeric de rezultat (Constants.RESULT_SUCCESS, Constants.RESULT_FAILURE) și rezultatul obținut, respectiv mesajul de eroare, după caz.

9. Să se importe în mediul integrat de dezvoltare preferat (Android Studio sau Eclipse) proiectele GoogleMapsGeofencing și google-play-service_lib (doar pentru Eclipse) din directorul labtasks.

Se dorește să se implementeze o aplicație care să monitorizeze activitatea unui dispozitiv mobil raportat la o zonă de restricție geografică.

Serviciul referitor la monitorizarea unei anumite locații poate fi activat sau dezactivat, specificându-se de fiecare dată coordonatele zonei față de care sunt realizate comparațiile.

Aplicația va afișa pe hartă în permanență locația curentă prin actualizările periodice care sunt transmise.

Notificările vor fi generate:

 1. când utilizatorul intră în zona de restricție geografică

 2. când utilizatorul iese din zona de restricție geografică

Detaliile cu privire la evenimentul produs vor putea fi vizualizate în cadrul unei activități dedicate.

Se cere să se analizeze evenimentul legat de zona de restricție geografică în cadrul serviciului GeofenceTrackerIntentService, pe metoda onHandleIntent().

 1. se obține evenimentul legat de zona de restricție geografică, din cadrul intenției cu care a fost lansat în execuție serviciul
  GeofencingEvent geofencingEvent = GeofencingEvent.fromIntent(intent);
 2. se verifică dacă evenimentul legat de zona de restricție geografică conține vreo eroare (prin apelul metodei hasError()), aceasta fiind tratată corespunzător (se jurnalizează eroarea și metoda se termină):
  1. GeofenceStatusCodes.GEOFENCE_NOT_AVAILABLE
  2. GeofenceStatusCodes.GEOFENCE_TOO_MANY_GEOFENCES
  3. GeofenceStatusCodes.GEOFENCE_TOO_MANY_PENDING_INTENTS.
 3. se obține tipul de tranziție geografică
  int geofenceTransition = geofencingEvent.getGeofenceTransition();
 4. se construiește un mesaj explicativ conținând
  1. tipul tranziției: Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER / Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_EXIT;
  2. identificatorii restricțiilor legate de poziționarea geografică:
   1. se obține lista tuturor restricțiilor legate de poziționarea geografică
    List<Geofence> triggeringGeofences = geofencingEvent.getTriggeringGeofences();
   2. se parcurge lista și pentru fiecare obiect se obține identificatorul unic (getRequestId());
 5. se transmite mesajul explicativ prin intermediul unei notificări (ca parametru al metodei sendNotification()).

10. Să se încarce modificările realizate în cadrul depozitului 'Laborator10' de pe contul Github personal, folosind un mesaj sugestiv.

student@eim2016:~/Laborator10$ git add *
student@eim2016:~/Laborator10$ git commit -m "implemented taks for laboratory 10"
student@eim2016:~/Laborator10$ git push Laborator10_perfectstudent master

Resurse Utile

laboratoare/laborator10.txt · Last modified: 2017/02/20 20:55 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0