Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
informatii:regulament [2016/02/06 01:02]
Andrei Roșu-Cojocaru
informatii:regulament [2017/02/20 20:54] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Regulament ​(provizoriu) ​======+====== Regulament ======
  
-Disciplina //Proiectarea și Dezvoltarea Serviciilor Distribuite// este inclusă în planul de învățământ al specializării C1: Arhitectura Sistemelor de Calcul, fiind destinată studenților anului IV din cadrul [[http://​www.acs.pub.ro | Facultății de Automatică și Calculatoare]] a [[http://​www.upb.ro | Universității "​Politehnica"​ București]],​ programul de studii [[http://​www.cs.pub.ro | Calculatoare]].+Disciplina //Elemente de Informatică Mobilă// este inclusă în planul de învățământ al specializării C1: Arhitectura Sistemelor de Calcul, fiind destinată studenților anului IV din cadrul [[http://​www.acs.pub.ro | Facultății de Automatică și Calculatoare]] a [[http://​www.upb.ro | Universității "​Politehnica"​ București]],​ programul de studii [[http://​www.cs.pub.ro | Calculatoare]].
  
-Sunt prevăzute, săptămânal,​ 2 ore de curs, desfășurate în sala EC105 și 2 ore de laborator, desfășurate în sala EG306 (laboratorul ​Intel). În urma promovării acestei discipline vor fi obținute 5 puncte de credit transferabile (ECTS).+Sunt prevăzute, săptămânal,​ 2 ore de curs, desfășurate în sala EC105 și 2 ore de laborator, desfășurate în sala EG106 (laboratorul ​Ixia). În urma promovării acestei discipline vor fi obținute 5 puncte de credit transferabile (ECTS).
  
 ===== Notare ===== ===== Notare =====
  
-Nota la disciplina ​Proiectarea și Dezvoltarea Serviciilor Distribuite ​este formată din: +Nota la disciplina ​Elemente de Informatică Mobilă ​este formată din: 
-  * examen (40%)+  * examen (35%)
   * activitate pe parcursul semestrului (70%)   * activitate pe parcursul semestrului (70%)
 +
 +<​html>​
 +<​center>​
 +</​html>​
  
 ^  **EXAMEN** ​ ^  **ACTIVITATE PE PARCURS** ​ ^^ ^  **EXAMEN** ​ ^  **ACTIVITATE PE PARCURS** ​ ^^
-|  ​40%  |  Teste Online ​(Quizz)  |  Colocvii ​ | +|  ​35%  |  Teste (Extemporale)  |  Colocvii ​ | 
-| ::: |  ​25%  |  ​45%  |+| ::: |  ​20%  |  ​50%  |
  
-Pentru promovarea disciplinei, ​in afara obtinerii ​unui punctaj ​corespunzator ​(>= 50p), este necesar sa intruneasca simultan si urmatoarele conditii: +<​html>​ 
-  * obtinerea ​unui punctaj de promovare la examen (>= 50p); +</​center>​ 
-  * obtinerea ​unui punctaj de promovare ​la colocvii ​(calculata ca medie aritmetica intre nota obtinuta la colocviul 1 si nota obtinuta la colocviul 2- >=50p.+</​html>​ 
 + 
 +Pentru promovarea disciplinei, ​este necesar să se întrunească,​ **în ordine**, următoarele condiții:​ 
 +  * obținerea ​unui punctaj ​de promovare la colocvii ​(calculată ca medie aritmetică între nota obținută la colocviul 1 și nota obținută la colocviul 2≥ 50p.  
 +  * obținerea ​unui punctaj de promovare la examen (≥ 50p); 
 +  * obținerea ​unui punctaj de promovare ​general ​(≥ 50p).
  
 ==== Examen ==== ==== Examen ====
  
-Examenul este scris si se desfasoara in sesiunea de vara. El poate fi sustinut ​de studentii ​cu o activitate ​corespunzatoare ​pe parcursul semestrului (minim 50p obtinuta ​la colocvii). Este permis accesul cu orice fel de materiale, cu conditia ​ca acestea ​sa fie individuale ​si sa se gaseasca ​pe suport fizic. Nu este permis accesul cu dispozitive electronice de comunicare.+Examenul este scris și se desfașoară în sesiunea de vară. El poate fi susținut ​de studenții ​cu o activitate ​corespunzătoare ​pe parcursul semestrului (minim 50p obținute ​la colocvii). Este permis accesul cu orice fel de materiale, cu condiția ​ca acestea ​să fie individuale ​și să se găsească ​pe suport fizic. Nu este permis accesul cu dispozitive electronice de comunicare.
  
-==== Teste Online ​(Quizz-uri) ====+==== Teste (Extemporale) ====
  
-Pe parcursul semestrului,​ vor fi propuse mai multe teste grila (continand ​inclusiv ​intrebari ​cu raspuns ​scurt) ​care vor fi disponibile spre a fi rezolvate pe [[https://​cs.curs.pub.ro/​2015|platforma Moodle]]. Perioada in care acestea pot fi sustinute va fi anuntata in prealabil la curs si afisata in sectiunea [[informatii:​calendar|Calendar]]. Tematica este reprezentata ​de materialul predat ​in prealabil. Desi acesta poate fi consultat in timpul desfasurarii quizz-urilor,​ timpul disponibil este limitat, astfel incat este necesara parcurgerea notitelor / planselor de prezentare pentru un rezultat optim.+Pe parcursul semestrului,​ vor fi propuse mai multe teste grilă ​(conținând ​inclusiv ​întrebări ​cu răspuns ​scurt). Tematica este reprezentată ​de materialul predat ​în prealabil. ​
  
 ==== Colocvii ==== ==== Colocvii ====
  
-In saptamanile ​si 13in cadrul orelor de laborator, se vor desfasura doua colocvii la care prezenta ​este obligatorie. Colocviul este un test practic, ​desfasurat ​pe parcursul unui interval de timp limitat, ​in care se solicita ​rezolvarea unui set de sarcini punctate independent. Pe tot parcursul colocviului,​ este permisa ​consultarea ​documentatiei, inclusiv ​in format electronic. Este strict ​interzisa ​folosirea ​oricaror ​mijloace de comunicatie ​pentru a colabora cu colegii sau cu alte persoane.+In săptămânile ~și 14în cadrul orelor de laborator, se vor desfășura două colocvii la care prezența ​este obligatorie. Colocviul este un test practic, ​desfășurat ​pe parcursul unui interval de timp limitat, ​în care se solicită ​rezolvarea unui set de sarcini punctate independent. Pe tot parcursul colocviului,​ este permisă ​consultarea ​documentației, inclusiv ​în format electronic. Este strict ​interzisă ​folosirea ​oricăror ​mijloace de comunicație ​pentru a colabora cu colegii sau cu alte persoane.
  
 ===== Organizare ===== ===== Organizare =====
  
-Laboratorul se desfășoară pe semigrupe, are alocate 2 ore săptămânal și se desfășoară în sala EG106 (laboratorul Ixia). Este permis transferul de studenți între semigrupe în săptămânile 1-2 ale semestrului (printr-o cerere trimisă la adresa de poștă electronică),​ la schimb, atâta timp cât nu se depășește numărul de 16 studenți per interval orar. Din săptămâna ​nu se mai permit nici un fel de modificări în formația de studiu, cu excepția unor cazuri de forță majoră, ce pot fi dovedite prin documente. Studenții ​care și-au ales disciplina ca opțional precum și cei care refac laboratorul în acest an universitar pot veni la orice laborator, în funcție de orarul celorlalte materii.+  * Laboratorul se desfășoară pe semigrupe, are alocate 2 ore săptămânal și se desfășoară în sala EG106 (laboratorul Ixia). ​ 
 + 
 +  * Este permis transferul de studenți între semigrupe în săptămânile 1-2 ale semestrului (printr-o cerere trimisă la adresa de poștă electronică),​ la schimb, atâta timp cât nu se depășește numărul de 15 studenți per interval orar. **Din săptămâna ​nu se mai permit nici un fel de modificări** în formația de studiu. Studenții ​ care refac laboratorul în acest an universitar pot veni la orice laborator, în funcție de orarul celorlalte materii.
  
-Adresarea între cadrul didactic şi studenţi se va face la persoana a II-a singular.+  * Adresarea între cadrul didactic şi studenţi se va face la persoana a II-a singular.
  
-Ideal, fiecare laborator va începe la "şi 10" ​pentru ca impactul asupra studenţilor ce întârzie să fie minim. După acest interval de timp, accesul studenților în sală nu va mai fi permis.+  * Ideal, fiecare laborator va începe la :05 pentru ca impactul asupra studenţilor ce întârzie să fie minim. După acest interval de timp, accesul studenților în sală nu va mai fi permis.
  
-Fiecare laborator va dispune de un suport electronic care se va publica pe site cu o zi înainte de ora în cauză. Acesta va consta dintr-un document (in format wiki) în care noţiunile sunt expuse amănunţit şi din unul sau mai multe (schelete de) proiecte ce vor fi utilizate pentru rezolvarea sarcinilor ce vizează fixarea cunoştinţelor expuse teoretic. Este recomandat ​ca studenţii să parcurgă suportul de laborator înainte de desfăşurarea orei - in special sectiunile marcate ca fiind obligatorii -, astfel încât să fie familiarizaţi cu problematica acestuia.+  * Fiecare laborator va dispune de un suport electronic care se va publica pe site cu o zi înainte de ora în cauză. Acesta va consta dintr-un document (in format wiki) în care noţiunile sunt expuse amănunţit şi din unul sau mai multe (schelete de) proiecte ce vor fi utilizate pentru rezolvarea sarcinilor ce vizează fixarea cunoştinţelor expuse teoretic. 
 +   
 +  * Este **OBLIGATORIU** ​ca studenţii să parcurgă suportul de laborator înainte de desfăşurarea orei - in special sectiunile marcate ca fiind obligatorii -, astfel încât să fie familiarizaţi cu problematica acestuia.
  
-În prima parte a laboratorului (maxim 20 de minute) se vor prezenta noţiunile cu care urmează să se lucreze în cadrul orei şi care vor fi evaluate in cadrul colocviilor.+  * În prima parte a laboratorului (maxim 20 de minute) se vor prezenta noţiunile cu care urmează să se lucreze în cadrul orei şi care vor fi evaluate in cadrul colocviilor.
  
-În a doua parte a laboratorului,​ se vor rezolva sarcini în legătură cu tematica ​in cauza.+  * În a doua parte a laboratorului,​ se vor rezolva sarcini în legătură cu tematica ​în cauză.
  
-Prezenta in cadrul orelor de laborator NU este obligatorie. ​Studentii ​care au deja cunostinte ​de Android se pot prezenta doar la colocvii.+/*  * Prezența în cadrul orelor de laborator NU este obligatorie. ​Studenții ​care au deja cunoștinte ​de Android se pot prezenta doar la colocvii. ​*/
  
-Rezolvările la sarcinile propuse în cadrul laboratorului vor fi publicate pe [[https://​www.github.com/​pdsd2016|contul de github]] al disciplinei.+  * Rezolvările la sarcinile propuse în cadrul laboratorului vor fi publicate pe [[https://​www.github.com/​eim2016|contul de github]] al disciplinei.
  
-Sunteţi rugaţi ca la orele de laborator să veniţi cu laptopurile personale ​si/sau cu dispozitivele mobile personale, datorită dotării necorespunzătoare a masinilor de care dispunem (doar 2G de RAM)Totodata, veți avea configurate pe mașinile proprii mediile de lucru necesare rezolvării sarcinilor de la orele de laborator, care pot fi continuate ​si acasa.+  * Sunteţi rugaţi ca la orele de laborator să veniţi cu laptopurile personale ​și/sau cu dispozitivele mobile personale. ​Astfel, veți avea configurate pe mașinile proprii mediile de lucru necesare rezolvării sarcinilor de la orele de laborator, care pot fi continuate ​și acasă.
  
-In situatia in care veti lucra folosind calculatoarele din laborator, se recomanda incarcarea ​codului ​sursa aferent proiectului Android ​in contul personal de GitHub, astfel ​incat sa se poata relua procesul de implementare de pe orice masina.+  * În situația în care veți lucra folosind calculatoarele din laborator, se recomandă încărcarea ​codului ​sursă ​aferent proiectului Android ​în contul personal de GitHub, astfel ​încât să se poată ​relua procesul de implementare de pe orice mașină.
  
 ===== Frauda Academică ===== ===== Frauda Academică =====
informatii/regulament.txt · Last modified: 2017/02/20 20:54 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0