Regulament

Disciplina Elemente de Informatică Mobilă este inclusă în planul de învățământ al specializării C1: Arhitectura Sistemelor de Calcul, fiind destinată studenților anului IV din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității "Politehnica" București, programul de studii Calculatoare.

Sunt prevăzute, săptămânal, 2 ore de curs, desfășurate în sala EC105 și 2 ore de laborator, desfășurate în sala EG106 (laboratorul Ixia). În urma promovării acestei discipline vor fi obținute 5 puncte de credit transferabile (ECTS).

Notare

Nota la disciplina Elemente de Informatică Mobilă este formată din:

 • examen (35%)
 • activitate pe parcursul semestrului (70%)

EXAMEN ACTIVITATE PE PARCURS
35% Teste (Extemporale) Colocvii
20% 50%

Pentru promovarea disciplinei, este necesar să se întrunească, în ordine, următoarele condiții:

 • obținerea unui punctaj de promovare la colocvii (calculată ca medie aritmetică între nota obținută la colocviul 1 și nota obținută la colocviul 2) ≥ 50p.
 • obținerea unui punctaj de promovare la examen (≥ 50p);
 • obținerea unui punctaj de promovare general (≥ 50p).

Examen

Examenul este scris și se desfașoară în sesiunea de vară. El poate fi susținut de studenții cu o activitate corespunzătoare pe parcursul semestrului (minim 50p obținute la colocvii). Este permis accesul cu orice fel de materiale, cu condiția ca acestea să fie individuale și să se găsească pe suport fizic. Nu este permis accesul cu dispozitive electronice de comunicare.

Teste (Extemporale)

Pe parcursul semestrului, vor fi propuse mai multe teste grilă (conținând inclusiv întrebări cu răspuns scurt). Tematica este reprezentată de materialul predat în prealabil.

Colocvii

In săptămânile ~6 și 14, în cadrul orelor de laborator, se vor desfășura două colocvii la care prezența este obligatorie. Colocviul este un test practic, desfășurat pe parcursul unui interval de timp limitat, în care se solicită rezolvarea unui set de sarcini punctate independent. Pe tot parcursul colocviului, este permisă consultarea documentației, inclusiv în format electronic. Este strict interzisă folosirea oricăror mijloace de comunicație pentru a colabora cu colegii sau cu alte persoane.

Organizare

 • Laboratorul se desfășoară pe semigrupe, are alocate 2 ore săptămânal și se desfășoară în sala EG106 (laboratorul Ixia).
 • Este permis transferul de studenți între semigrupe în săptămânile 1-2 ale semestrului (printr-o cerere trimisă la adresa de poștă electronică), la schimb, atâta timp cât nu se depășește numărul de 15 studenți per interval orar. Din săptămâna 2 nu se mai permit nici un fel de modificări în formația de studiu. Studenții care refac laboratorul în acest an universitar pot veni la orice laborator, în funcție de orarul celorlalte materii.
 • Adresarea între cadrul didactic şi studenţi se va face la persoana a II-a singular.
 • Ideal, fiecare laborator va începe la :05 pentru ca impactul asupra studenţilor ce întârzie să fie minim. După acest interval de timp, accesul studenților în sală nu va mai fi permis.
 • Fiecare laborator va dispune de un suport electronic care se va publica pe site cu o zi înainte de ora în cauză. Acesta va consta dintr-un document (in format wiki) în care noţiunile sunt expuse amănunţit şi din unul sau mai multe (schelete de) proiecte ce vor fi utilizate pentru rezolvarea sarcinilor ce vizează fixarea cunoştinţelor expuse teoretic.
 • Este OBLIGATORIU ca studenţii să parcurgă suportul de laborator înainte de desfăşurarea orei - in special sectiunile marcate ca fiind obligatorii -, astfel încât să fie familiarizaţi cu problematica acestuia.
 • În prima parte a laboratorului (maxim 20 de minute) se vor prezenta noţiunile cu care urmează să se lucreze în cadrul orei şi care vor fi evaluate in cadrul colocviilor.
 • În a doua parte a laboratorului, se vor rezolva sarcini în legătură cu tematica în cauză.
 • Rezolvările la sarcinile propuse în cadrul laboratorului vor fi publicate pe contul de github al disciplinei.
 • Sunteţi rugaţi ca la orele de laborator să veniţi cu laptopurile personale și/sau cu dispozitivele mobile personale. Astfel, veți avea configurate pe mașinile proprii mediile de lucru necesare rezolvării sarcinilor de la orele de laborator, care pot fi continuate și acasă.
 • În situația în care veți lucra folosind calculatoarele din laborator, se recomandă încărcarea codului sursă aferent proiectului Android în contul personal de GitHub, astfel încât să se poată relua procesul de implementare de pe orice mașină.

Frauda Academică

Se consideră fraudă academică orice incercare de colaborare cu colegii sau cu alte persoane, inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, in timpul colocviilor sau al examenului scris.

Într-o astfel de situație, se va anula întregul punctaj aferent activității de pe parcursul semestrului, ceea ce atrage dupa sine refacerea disciplinei în anul universitar următor.

informatii/regulament.txt · Last modified: 2017/02/20 20:54 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0