Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
informatii:anunturi [2016/02/26 23:50]
Andrei Roșu-Cojocaru
informatii:anunturi [2017/02/20 20:54] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Anunțuri ====== ====== Anunțuri ======
 +
 +== 16 mai 2016 ==
 +Pentru a evita întârzierea orei de începere a colocviului 2, pe data de 20.05.2016 sesiunile de examinare se vor desfășura după următorul program:
 +
 +  * semigrupa 341C1 a, 08.00-11.00
 +  * semigrupa opționali 1, 11.00-14.00
 +  * semigrupa 341C1b, 14.00-17.00
 +
 +Colocviul se va desfășura în sala de laborator, EG106.
 +
 +Studenții care din motive obiective nu se pot încadra în aceste intervale orare sunt rugați să mă contacteze (Andrei Roșu-Cojocaru) pentru a putea găsi o soluție.
 +
 +**Numărul maxim de studenți acceptați este de 16**.
 +
 +Studenții care doresc să susțină colocviul la altă semigrupă decât au participat în cursul semestrului trebuie să obțină acordul domnului profesor și al asistenților implicați (grupa de la care se transferă, grupa la care se transferă). Transferul poate fi aprobat doar în situația în care mai există locuri disponibile.
 +
 +Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute.
 +
 +== 16 martie 2016 ==
 +Cei care vin la laboratorul de EIM luni de la 12, sau 14, dar nu au fost repartizați inițial aici să îmi dea un mesaj (Radu Stoenescu), vă rog; indiferent dacă și-au anunțat sau nu transferul. Am mai primit studenți la laborator fără schimb și aș vrea să văd dacă aceștia pot să vină și la colocvii - unde, sper, că o să fie prezență 100% și e posibil să nu aibă locuri.
  
 == 22 februarie 2016 == == 22 februarie 2016 ==
informatii/anunturi.txt · Last modified: 2017/02/20 20:54 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0